Seututapaamiset toivat ideoita, vertaistukea ja tiiviimpää yhteistyötä

20.5.2023

Keväällä pidimme seututapaamisia paikallisyhdistyksille kolmella paikkakunnalla: Forssassa, Virroilla ja Sastamalassa. Iloksemme mukaan ilmoittautui väkeä useasta eri paikallisyhdistyksestä. Juttua olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa ja tapaamiset toimivat alkusysäyksenä tiiviimmälle yhteistyölle niin piirin ja paikallisyhdistysten, kuin myös toisiaan lähekkäin vaikuttavien paikallisyhdistysten välillä.  

Puheen aiheiksi nousivat mm. seuraavat asiat:

Hyvinvointialueet ja perhekeskukset 

Puhuimme hyvinvointialueista ja MLL:n toiminnasta osana perhekeskuksia. Hyvinvointialueet ovat Hämeen piirin alueella kovin erilaisissa vaiheissa, joten moni asia on vielä kysymysmerkki. MLL:n paikallisyhdistyksillä on kuitenkin tärkeä rooli perhekeskuksissa. Piirin koordinaattorit ovat yhdistysten tukena ja pohtivat ratkaisuja mahdollisiin kysymyksiin. Teemme myös vaikuttamistyötä, jotta yhdistykset olisivat luontainen osa perhekeskusverkostoa.

Uusien hallituksen jäsenien ja vapaaehtoisten hankinta 

Keskustelua herätti myös se, miten mukaan saataisiin uusia vapaaehtoisia ja hallituksen jäseniä. Keskusteluissa heräsi esimerkiksi idea kysyä eläkeläisten- ja maahanmuuttajien järjestöistä, löytyisikö heiltä innokkaita osallistujia.  

Myös ensin perhekahvilassa asiakkaana käyneitä on päätynyt sittemmin itse perhekahvilan vetäjäksi ja myöhemmin jopa hallituksen jäseneksi. Tärkeäksi koettiin myös henkilökohtaisesti kutsuminen. Kun joku pyytää suoraan mukaan toimintaan, kynnys osallistumiselle madaltuu huomattavasti.  

Tilojen hankinta 

Hallituksen kokouksia, perhekahviloita, liikuntakerhoja ja vaikka mitä muuta. Näihin kaikkiin tarvitaan myös tilat, missä tapahtumia järjestää. Paikallisyhdistykset kertoivat omista järjestelyistään ja sopimuksistaan tilojen käytössä. Useat kunnat antavat tiloja yhdistysten käyttöön maksutta, mutta yhä on kuntia, jossa yhdistykset joutuvat maksamaan tiloista vuokraa, vaikka kyseessä on vapaaehtoisten järjestämä toiminta, joka tukee merkittävästi alueen lasten ja perheiden hyvinvointia. 

Tukea ja perspektiiviä – teemme valtavan tärkeää työtä 

Keskusteluissa tuli ilmi myös huolia, riittämättömyyden tunteita ja väsymystä. Hallitustyöskentely voi olla välillä hyvin yksinäistäkin, jolloin muiden samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen voi olla valtava helpotus. Ennen kaikkea keskustelut toivat perspektiiviä, ja huomattiin, että kaikki paikallisyhdistykset ovat tehneet hienoa työtä omien voimavarojensa ja resurssiensa mukaisesti. Tärkeää on, ettei vaadi itseltään liikoja. Jokainen teko perheiden ja lasten hyväksi on tärkeä. 

Kaiken kaikkiaan tapaamisista jäi positiivinen ilmapiiri ja saimme niistä hienoa palautetta. Osa paikallisyhdistyksistä vaihtoi myös omia yhteystietojaan, jotta voivat pitää jatkossa tiiviimmin yhteyttä ja mahdollisesti myös tavata.  

Osallistujien palautteita seututapaamisesta.
Palautteita seututapaamisista.

Syksylle on suunnitteilla seututapaamisia ainakin Tampereelle, Hämeenlinnaan, Riihimäelle ja Lahteen. Tiedotamme tarkemmista ajankohdista syksyllä.  

Haluaisitko mukaan paikallisyhdistykseen?