Digitutkija-työpajat

Ilmoita luokkasi mukaan ja kysy koulutusta syksylle/ keväälle 2024

Voit ilmoittaa kiinnostuksestanne Digitutkijat-työpajan järjestämiseen koulullanne. Työpaja  4.-luokalle 1 x 90 min. Kouluttajamme on teihin yhteydessä.  HUOM. Hanke mahdollistaa vain yhden työpajan koulua kohden. Koulutukset alkavat maaliskuu 2024.

Jos koulussanne on tukioppilastoimintaa, voit halutessasi tilata koulutuksen myös tukioppilaille samalle päivälle ennen edellä mainittua 4.-luokkalaisten työpajaa. Näin myös tukioppilaat pääsevät osallistumaan ja voivat avustaa 4.-luokkalaisten työpajassa. 

Ilmoittautumiseen: 

Lue lisää hankkeesta: 
Digitutkijat on MLL:n toteuttama ja Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama mediakasvatushanke, jossa tuetaan koulujen ja kotien mediakasvatustyötä. Hankkeen tavoitteena on osallistaen ja innostaen vahvistaa lasten medianlukutaitoja, sillä tutkimusten mukaan lasten digilaitteiden käytöllä on yhteys heidän hyvinvointiinsa. Digisivistykseen, eli kykyyn lukea ja tulkita erilaisia mediatekstejä ja pohtia sisältöjä kriittisesti ja itsenäisesti, on tärkeää kiinnittää huomiota.

Digitutkijat-hankkeessa järjestetään mm. osallistavia työpajoja 4.-luokkalaisille sekä valtakunnallisia verkkovanhempainiltoja ja webinaareja ammattilaisille.

Koululle maksuton Digitutkijat-työpaja vahvistaa oppilaita osallistavasti ja innostavasti heidän medianluku- ja digihyvinvointitaitojaan. Työpajassa painotetaan kykyä toimia digitaalisissa medioissa turvallisesti ja vastuullisesti, omaa ja muiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Tavoitteena on kohdata 75 % suomenkielisistä ala- ja yhtenäiskouluista. Hanke on kolmevuotinen ja ensimmäiset työpajat starttaavat maaliskuussa 2024.

Digitutkijat-työpajan vetää MLL:n kouluttaja. Huom. Hanke mahdollistaa vain yhden työpajan koulua kohden. 

Kaisa Hirvimäki kaisa.hirvimaki@mll.fi

Liisa Lindström liisa.lindstrom@mll.fi