" Ettei kukaan jäisi yksin! "

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin.  Tukioppilastoiminnan ydintä on nuorten osallisuus, kouluhyvinvointi ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Tukioppilaat eli tukarit voivat tutustuttaa oppilaita toisiinsa, esitellä koulua uusille oppilaille, järjestää tapahtumia ja tempauksia, pyytää yksinäisiä mukaan ja puuttua kiusaamiseen.  


MLL:n Hämeen piirin tukioppilastoimintaa

Hämeen piirin alueella on 90 tukioppilaskoulua, joissa toimii 1673 vapaaehtoista tukioppilasta sekä 150 tukioppilasohjaajaa.
Tehtävämme on tukea tukioppilastoiminnan toteutumista alueemme kouluissa. 
Järjestämme perus- ja jatkokoulutuksia sekä tukioppilaille, että tukioppilasohjaajille. Lisäksi välitämme tukioppilasmateriaalia, tiedotamme ajankohtaisista asioista sekä tuemme tukioppilaita ja heidän ohjaajiaan.

Lue lisää tukioppilastoiminnasta MLL:n valtakunnallisilta sivuilta:


Tukioppilaiden koulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus osa 1 ja osa 2 

Tukioppilaiden peruskoulutus antaa oppilaalle valmiudet toimia tukioppilaana omassa koulussaan. Koulutuksessa opitaan tuntemaan tukioppilaan tehtävät, ja miksi tukioppilastoimintaa on omassa koulussa. Koulutuksessa ryhmäydytään muiden tukioppilaiden kanssa, innostetaan toimimaan tukioppilaana ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Koulutus tarjoaa oppilaille eväitä myös taitavaan ryhmän ohjaamiseen.  

Koulutus jakautuu kahteen 6 tunnin mittaiseen osioon.  

Ensimmäisessä osiossa käsitellään tukioppilastoiminnan tavoitteet, tukioppilaan rooli ja kuinka vahvistetaan myönteistä ilmapiiriä koulussa. Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään ryhmän toimintaa ja sen ohjaamista sekä suunnitellaan yhdessä tukioppilastoimintaa.

  • kesto: 6 - 12 oppituntia
  • tukioppilaskoulutusten hinnat: kuusi oppituntia 300e ja 12 oppituntia 560e (sis.matkakulut max 100km)
  • Koulutus on mahdollista toteuttaa myös verkkototeutuksena

Tukioppilasohjaajien koulutukset

Koulutukset on tarkoitettu ohjaajan tueksi, lisäämään toiminnan vaikuttavuutta omassa koulussa.