Hämeen piiri

 

MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, kymmenestä piirijärjestöstä ja 556 paikallisjärjestöstä.

Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja. MLL:n Hämeen piiri ohjaa, tukee ja kouluttaa alueen paikallisyhdistysten toimintaa. Piiri tukee yhdistyksiä monipuolisen lapsiperheille suunnatun toiminnan ylläpitämisessä. Paikallisyhdistykset ja piiri toteuttavat monenlaista ennalta vahvistavaa toimintaa perheille osana kuntien perhekeskusmallia ja muita eri-ikäisten palveluita.

MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 52, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Yhdessä MLL:n Hämeen piiri ja piirin 80 paikallisyhdistystä luovat mahdollisuuksia kohtaamisille ja perheiden tarpeiden kuulemiselle. Vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä, sillä vapaaehtoiset tutustuvat uusiin ihmisiin, pääsevät vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin ja tuntevat kuuluvansa johonkin ryhmään (MLL, Vapaaehtoiskysely 2016).

 

Hämeen piirin paikallisyhdistykset

Pääset suurennokseen klikkamalla karttaa

 

Tutustu myös:

Toimintasuunnitelma 2017 (pdf)

Vuosikertomus 2016 (pdf)

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä (missio)

 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tahtotila 2024 (visio)

 • Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

 

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

 

MLL:n arvoja tukevat periaatteet

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus