Tutustu myös:

Toimintasuunnitelma 2019(pdf)

Vuosikertomus 2018 (pdf)

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä (missio)

 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tahtotila 2024 (visio)

 • Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

 

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

 

MLL:n arvoja tukevat periaatteet

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus

 

Pääset suurennokseen klikkaamalla kuvaa.

Hämeen piiri

 

MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, kymmenestä piirijärjestöstä ja 556 paikallisjärjestöstä.

Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja. MLL:n Hämeen piiri ohjaa, tukee ja kouluttaa alueen paikallisyhdistysten toimintaa. Piiri tukee yhdistyksiä monipuolisen lapsiperheille suunnatun toiminnan ylläpitämisessä. Paikallisyhdistykset ja piiri toteuttavat monenlaista ennalta vahvistavaa toimintaa perheille osana kuntien perhekeskusmallia ja muita eri-ikäisten palveluita.

MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 52, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Yhdessä MLL:n Hämeen piiri ja piirin 80 paikallisyhdistystä luovat mahdollisuuksia kohtaamisille ja perheiden tarpeiden kuulemiselle. Vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä, sillä vapaaehtoiset tutustuvat uusiin ihmisiin, pääsevät vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin ja tuntevat kuuluvansa johonkin ryhmään (MLL, Vapaaehtoiskysely 2016).

 

Hämeen piirin paikallisyhdistykset

MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa yhdessä kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa eri elämäntilanteissa oleville perheille vertaistukea, monipuolista vapaaehtoistoimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. MLL:n Hämeen piiri toimii asiantuntijana, kouluttajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 80 paikallisyhdistystä. Piiri on alueellaan paikallisyhdistystensä tuki sekä vapaaehtoisten ja ammattilaisten kouluttaja. Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 13 490.

Piirin alueella on 43 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 10. MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 52, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Piirin alueella on 882 042 asukasta.

Millaista toimintaa MLL:n Hämeen piiri ja paikallisyhdistykset järjestävät alueellasi?