MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, kymmenestä piirijärjestöstä ja 556 paikallisjärjestöstä.

Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja. MLL:n Hämeen piiri ohjaa, tukee ja kouluttaa alueen paikallisyhdistysten toimintaa. Piiri tukee yhdistyksiä monipuolisen lapsiperheille suunnatun toiminnan ylläpitämisessä. Paikallisyhdistykset ja piiri toteuttavat monenlaista ennalta vahvistavaa toimintaa perheille osana kuntien perhekeskusmallia ja muita eri-ikäisten palveluita.

MLL:n Hämeen piirin paikallisyhdistykset

MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa yhdessä kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa eri elämäntilanteissa oleville perheille vertaistukea, monipuolista vapaaehtoistoimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. MLL:n Hämeen piiri toimii asiantuntijana, kouluttajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 42 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 9. Alueella on 887 361 asukasta.

Piiri on paikallisyhdistystensä tuki sekä vapaaehtoisten ja ammattilaisten kouluttaja. Yhdessä MLL:n Hämeen piiri ja 70 toimivaa paikallisyhdistystä (Pirkanmaalla 44, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 8) luovat mahdollisuuksia kohtaamisille ja perheiden tarpeiden kuulemiselle. Vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä kun vapaaehtoiset tutustuvat uusiin ihmisiin, pääsevät vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin ja tuntevat kuuluvansa johonkin ryhmään.

Piirin jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 12 582.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä (missio)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tahtotila 2024 (visio)

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.