Tämän videon ja paljon lisätietoa löydät Lukumummien ja -vaarien omilta kotisivuilta osoitteesta http://lukumummitjavaarit.fi/

Lukumummiksi tai -vaariksi

Lukumummi tai -vaari tekee vapaaehtoistyötä koulussa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy myös luontevaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken tai pienissä ryhmissä. 

Toimintamalli on kehitetty osana Niilo Mäki Säätiön Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä –hanketta yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa, RAY:n tuella. Toimintamalli on valittu 100 suomalaisen koulutusinnovaation joukkoon.

Lue lisää lasten lukusujuvuudesta www.nmi.fi ja lukumummi ja -vaaritoiminnasta http://www.lukumummitjavaarit.fi/


Mitä lukumummi tai -vaari tekee?

Vapaaehtoiset Lukumummit ja ‐vaarit käyvät lukemassa lasten kanssa kouluilla kouluaikana. Lukumummit ja -vaarit lukevat koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustelette lukemastanne. Tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden avulla. Opettaja valitsee lukutuokioille osallistuvat oppilaat. He voivat olla lapsia, joiden lukeminen on vielä hidasta tai jotka muuten hyötyisivät lukuharjoittelusta. Mummit ja vaarit auttavat myös niitä lapsia, jotka eivät pidä lukemisesta tai tarvitsevat innostusta lukuharrastuksen pariin. Lukumummien ja –vaarien lukutuokiot eivät korvaa opetusta tai erityisopetusta.

Mihin sitoudun?

Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa.

Tarvitsenko erityistaitoja?

Et! Iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. Saat meiltä ohjausta, perehdytystä ja tukea vapaaehtoistyöhösi.

Miten pääsen mukaan?

Ottamalla yhteyttä MLL:n Hämeen piiriin.

Perehdytykset:

Lukumummi ja -vaari perehdytyksiä järjestetään lukukauden alussa syyskuussa ja helmikuussa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Liisa Lindström
Koordinaattori
p. 040 517 2993
liisa.lindstrom(at)mll.fi

Lukumummi ja -vaari perehdytyksiä järjestetään lukukauden alussa helmikuussa ja syyskuussa.

2019 kevät:  Lahti ja Tampere (Hämeenlinna peruuntui vähäisen osallistumismäärän vuoksi)

2019 syksy: Hämeenlinna