YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Lukumummiksi tai -vaariksi

Lukumummi tai -vaari tekee vapaaehtoistyötä koulussa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy myös luontevaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta. 

Vapaaehtoiset seniorit käyvät koulupäivien aikana lukemassa oppilaiden kanssa kahdenkeskisissä lukutuokioissa. Osa vapaaehtoisista on saanut perehdytyksen lasten sujuvan lukutaidon tukemiseen, osa vapaaehtoisista on erikoistunut auttamaan maahanmuuttajalapsia kasvattamaan sanavarastoa kirjallisuuden avulla

Toimintamalli on kehitetty osana Niilo Mäki Säätiön Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä –hanketta yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa, RAY:n tuella. Toimintamalli on valittu 100 suomalaisen koulutusinnovaation joukkoon.


Mitä lukumummi tai -vaari tekee?

Vapaaehtoiset Lukumummit ja ‐vaarit käyvät lukemassa lasten kanssa kouluilla kouluaikana. Lukumummit ja -vaarit lukevat koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustelette lukemastanne. Tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden avulla. Opettaja valitsee lukutuokioille osallistuvat oppilaat. He voivat olla lapsia, joiden lukeminen on vielä hidasta tai jotka muuten hyötyisivät lukuharjoittelusta. Mummit ja vaarit auttavat myös niitä lapsia, jotka eivät pidä lukemisesta tai tarvitsevat innostusta lukuharrastuksen pariin. Lukumummien ja –vaarien lukutuokiot eivät korvaa opetusta tai erityisopetusta.

Mihin sitoudun?

Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa.

Tarvitsenko erityistaitoja?

Et! Iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. Saat meiltä ohjausta, perehdytystä ja tukea vapaaehtoistyöhösi.

Miten pääsen mukaan?

Ottamalla yhteyttä MLL:n Hämeen piiriin.


Lisätietoja:

Pirkanmaa
Riikka Ala-Nikkola
p. 044 355 8329
riikka.ala-nikkola@mll.fi

Kanta-Häme
Suvi Hietaniemi
p. 044 599 0581
virva.hyvarinen@mll.fi

Päijät-Häme
Sanna Kaukonen
p. 0405012464
sanna.kaukonen@mll.fi

Tämän sivun videon ja paljon lisätietoa löydät Lukumummien ja -vaarien omilta kotisivuilta osoitteesta http://lukumummitjavaarit.fi/