Lahjoita lapselle lukuelämyksiä

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Lukumummi tai -vaari tekee vapaaehtoistyötä koulussa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy myös luontevaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta. 

Lukumummit ja -vaarit käyvät koulupäivien aikana lukemassa oppilaiden kanssa kahdenkeskisissä lukutuokioissa. Osa vapaaehtoisista on saanut perehdytyksen lasten sujuvan lukutaidon tukemiseen, osa vapaaehtoisista on erikoistunut auttamaan maahanmuuttajalapsia kasvattamaan sanavarastoa kirjallisuuden avulla.

Toimintamalli on kehitetty osana Niilo Mäki Säätiön Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä –hanketta yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa, RAY:n tuella. Toimintamalli on valittu 100 suomalaisen koulutusinnovaation joukkoon.


Mitä lukumummi tai -vaari tekee?

Vapaaehtoiset Lukumummit ja ‐vaarit käyvät lukemassa lasten kanssa kouluilla kouluaikana. Lukumummit ja -vaarit lukevat koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustellaan luetusta kirjasta. Tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden avulla. Opettaja valitsee lukutuokioille osallistuvat oppilaat. He voivat olla lapsia, joiden lukeminen on vielä hidasta tai jotka muuten hyötyisivät lukuharjoittelusta. Mummit ja vaarit auttavat myös niitä lapsia, jotka eivät pidä lukemisesta tai tarvitsevat innostusta lukuharrastuksen pariin. Lukumummien ja –vaarien lukutuokiot eivät korvaa opetusta tai erityisopetusta.


Mihin sitoudun?

Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa.

Tarvitsenko erityistaitoja?

Et! Iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. Saat meiltä ohjausta, perehdytystä ja tukea.

Miten pääsen mukaan?

Ottamalla yhteyttä MLL:n Hämeen piirin yhteyshenkilöihin.


Lue lisää Lukumummien ja Vaarien omalta sivustolta:


Ota yhteyttä koordinaattoreihin:

Pirkanmaa
Riikka Ala-Nikkola
p. 044 355 8329
riikka.ala-nikkola@mll.fi

Kanta-Häme
Suvi Hietaniemi
p. 044 599 0581
suvi.hietaniemi@mll.fi

Päijät-Häme
Sanna Kaukonen
p. 0405012464
sanna.kaukonen@mll.fi