Nuorille

MLL:n Hämeen piirin nuorisotyössä pyritään siihen, että nuorten asema vahvistuu ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omiin asioihinsa sekä lähiympäristöönsä helpottuvat. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni nuori mukaan toimintaan ja tekemään asioita itse.

Nuorisotyön periaatteina ovat lasten ja nuorten kuuleminen, osallisuus sekä nuoruuden kunnioitus ja suojeleminen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä nuoruuteen. MLL:n Hämeen piiri työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin nuoriso- ja kouluyhteistyön muotoina ovat tukioppilastoiminta, media-kasvatus, muut lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat koulutukset, MLL:n Hämeen piirin paikallisyhdistyksissä tehtävän nuorisotyön tukeminen.

Haluatko mukaan toimintaan?

 

Voit esimerkiksi:

 • toimia koulusi tukioppilaana
 • tulla nuortennetin toimittajaksi tai
 • kouluttautua lastenhoitajaksi

Voit myös tutustua alueesi paikallisyhdistysten toimintaan ja sitä kautta päästä mukaan esimerkiksi:

 • leikittämään lapsia yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa
 • tekemään kasvomaalauksia
 • lipaskerääjäksi
 • vetämään kerhoa vastuuohjaajan kanssa
 • avustamaan yhdistyksen tiedottamisessa nuorille
 • edustamaan nuoria yhdistyksen hallituksessa
 • siivousavuksi talkoisiin
 • suunnittelemaan yhdistyksen nuorisotoimintaa