Tutor- ja kummi toiminta


Tutor-toiminnan koulutus

  • Lukion tai ammattikoulun opiskelijoiden koulutus nuorempien oppilaiden tutoreiksi
  • Kohderyhmä: uudet tutoropiskelijat ja opettajat
  • Kesto: 6 tuntia
  • Hinta: 270 euroa + kouluttajan matkakulut ja päivärahat
  • Lue lisää

Kummioppilastoiminnan koulutus

  • 3.-6. -luokkalaisten koulutus 1.-luokkalaisten kummeiksi
  • Kohderyhmä: Alakoulujen oppilaat ja opettajat
  • Kesto: 5 tuntia
  • Hinta: 225 euroa + kouluttajan matkakulut
  • Lue lisää