Tutor- ja kummitoiminta


Tutoropiskelijoiden peruskoulutus

  • Lukion tai ammattikoulun opiskelijoiden koulutus nuorempien oppilaiden tutoreiksi
  • Kohderyhmä: uudet tutoropiskelijat
  • Kesto: 6 tuntia
  • Hinta: 300 euroa + kouluttajan matkakulut
  • Lue lisää

Kummioppilaiden peruskoulutus

  • 3.-6. -luokkalaisten koulutus 1.-luokkalaisten kummeiksi
  • Kohderyhmä: Alakoulujen oppilaat
  • Kesto: 5 tuntia
  • Hinta: 250 euroa + kouluttajan matkakulut
  • Lue lisää