Hämeen piirin kouluttajat 

Tutustu kouluttajiimme! Kouluttajamme ovat MLL:n kouluttajakoulutuksen käyneitä ammattilaisia, joiden osaamista päivitetään kouluhyvinvoinnin ja mediakasvatuksen teemoin säännöllisesti.


Veera Matilainen

Mediakasvatusoppitunnit 

Vanhempainillat


Olen MLL:n mediakasvatuskouluttaja, yrittäjä, palvelumuotoilija ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Lempäälästä. 
Valmennan työkseni ihmisten kohtaamista ja autan yrityksiä ymmärtämään laajemmin asiakkaitaan ja henkilöstöään. 

Tutkin jatkuvasti ihmisten toimintaa ammentaen sieltä laajempaa ymmärrystä käytösmalleista tässä muuttuvassa maailmassa. 

Tuotan yrityksille digitaalisen markkinoinnin palveluita hyödyntäen kanavien dataa asiakkaiden saavuttamiseksi. Olen myös sisällöntuottaja ja tuotan päivittäin sisältöä omissa sosiaalisen median kanavissani. Tiedän siis missä lapset ja nuoret viettävät aikaa, mitä he siellä kohtaavat ja mikä digitaalisesta maailmasta tekee niin koukuttavan. Olen tehnyt lasten ja nuorten kanssa erilaisia yrittäjyyteen liittyviä hankkeita ja vienyt kouluihin yrittäjyyskasvatusta. 
Olen ammattipuhuja ja parhaimmillani haastavien kuulijoiden edessä. Vaikka en olekaan itse vanhempi, vapaaehtoistyöni ansiosta vietän paljon aikaa lasten ja nuorten kanssa ratkoen eri ikäisten haasteita ja iloja. Parasta mediakasvatuskouluttajan tehtävässä on työn merkityksellisyys ja lasten ja nuorten auttaminen.

Olen toiminut Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuskouluttajana vuoden 2021 alusta lähtien.

Verkostoidutaan LinkedInissä! https://www.linkedin.com/in/veera-matilainen/

Marika Jokiranta

Tukioppilaskoulutukset


Tervehdys! Olen toiminut MLL:n tukioppilaskouluttajan syksystä 2022 alkaen. Ammatiltani olen terveydenhoitaja (yamk) ja tehnyt pitkän työuran perusterveydenhuollossa terveysasemalla. Työssäni kohtaan kaiken ikäisiä asiakkaita, myös nuoria huolineen ja murheineen.

Keväällä 2022 suoritin ammatillisen opettajan koulutuksen, jonka myötä vahvistui kiinnostus työskennellä nuorten parissa. Olen myös pienen tytön äiti. Sekä lapseni, että opintojeni myötä löysin positiivisen pedagogiikan. Voinkin todeta vahvuuskasvatuksen olevan lähellä sydäntäni. Työssäni tukioppilaskouluttajana minulle on tärkeää tukea nuoria omien vahvuuksien löytämisessä sekä vahvuuksien kehittämisessä. Aito vuorovaikutuksellinen kohtaaminen nuorten kanssa on minulle tärkeää. Tukioppilaskoulutuksissa olen huomannut, että nuorilla on paljon upeita ajatuksia muun muassa koulukiusaamisen ennaltaehkäisystä, toisten huomioimisesta sekä hyvän ja turvallisen kouluilmapiirin parantamisesta. Tukioppilaskouluttajana tuen, kannustan ja motivoin nuoria toimimaan yhteisen hyvän eteen, sillä jo ihan pienillä arjen hyvillä teoilla on suuri merkitys. Odotan innolla tulevia kohtaamisia tukioppilaiden kanssa!

Anita Karjalainen


Tukioppilaskoulutukset


Moikka. Tässäpä minä, Anita Lahdesta. Ilolla olen saanut taivaltaa huikeat 20 vuotta MLL:n nuorisotyön kouluttajana, vuodesta 2002. Etenkin tukioppilaiden perus- ja lisäkoulutukset on ollut "SE" mun juttu.

Omia koulutuksiani mm. markkinointi-merkonomi ja sosionomi, Amk (Lapsi,- nuoriso ja perhetyön sekä päihdetyön tutkinnot) .

Sosionomin opintoihin liittyvä päättötyö yläkouluun, erityisopettajien sijaisuudet,  järjestösihteerinä mielenterveystyön parissa toimiminen ja 15 vuoden kokemus lastensuojelussa nuorten parissa siihen liittyvine koulutuksineen sekä tietysti MLL:n kouluttajana oleminen, ovat luoneet pohjalle vankan tietotaidon ja kokemuksen "nuorten maailmasta".

Näinä päivinä näen tärkeänä aidon vuorovaikutuksellisen kohtaamisen nuorten kanssa, kun saa yhdessä pohtia tärkeitä asioita (mm. osallisuus, koulukiusaamisen ehkäiseminen, ilmapiirin parantaminen) toiminnallisuuden kautta. Nuorissa on järisyttävän suuri voimavara, jolla saadaan aikaan paljon hyvää. On tärkeää antaa heille mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja käyttää taitojaan ikäistensä parissa.

Johanna Lappalainen

Tukioppilaskoulutukset

Mediaasvatuskoulutukset

Vanhempainillat

Olen Johanna Lappalainen. Olen empaattinen ja energinen kulttuurituottaja ja mediakasvattaja Helsingistä. Aloitin Mannerherheimin lastensuojeluliitossa kouluttajana toukokuussa 2023. Pidän kouluttajan työstä todella paljon, sillä saan tavata ylä-ja alakoulululaisia ympäri Uudenmaata ja olla mukana edesauttamassa, niin että kouluissa olisi parempi ilmapiiri. Olen itse 7-vuotiaan tytön äiti ja kannan valtavaa vastuuta ja huolta kiusaamisesta kouluissa. Jokainen tukioppilaskäynti ja mediakasvatusoppitunti on minulle merkityksellinen, sillä siten saan olla mukana luomassa keskustelua nuorten kanssa mm. kiusaamisesta, yksinäisyydestä ja tukioppilastoiminnan tärkeydestä kouluissa.

Olen itse entinen tukioppilas (vuosimallia -88.  Sain aikoinaan Pakilan yläkoulussa stipendin empaattisuudesta ja voin sydämestäni sanoa että mikään ei ole muuttunut 35 vuodessa vaan teen yhä töitä empaattisesti ja herkästi toisia kuunnellen pyrkien luomaan eri koulujen oppilaisiin ymmärrystä, siitä miten kaikkia heitä tarvitaan hyvän ilmapiirin luomiseksi kouluissa.

Teen töitä niin suomen, ruotsin– kuin englannin kielellä ja vierailen erityyppisissä kouluissa. Joissakin on akuutimpi kiusaamiskierre päällä, toisissa toivotaan vain jo olemassa olevien tukioppilaiden täydennyskoulutusta. Saavun aina paikan päälle tukioppilas – tai mediakasvatusoppitunnille avoimin silmin. Kuuntelen ja tarkkailen koulutustilannetta ja improvisoin tilanteen mukaan. Jokainen MLL:n kouluttaja on erilainen ja käyttää omia vahvuuksia koulutuksissa hyväksi. Oma vahvuuteni löytyy improvisoinnista, näyttelemisestä ja ilmaisutaidosta. Aina kun tilanne sitä vaatii – muutan päivän ohjelman lennossa ja annan kullekin koululle ja kullekin ryhmälle sitä mitä kukin koulutettava ryhmä sillä hetkellä eniten tarvitsee.

Ei ole olemassa yhtä samanlaista koulutusta ja se onkin kouluttajan työn suola. Kun nuoret ovat väsyneitä he reagoivat erilailla harjoitteisiin ja on silloin kouluttajan ammattiatuitoa nähdä nopeasti mikä toimii ja mikä ei. Toiset kaipaavat rauhallisempia tapoja ilmaista itseään ja toiset taas tarvitsevat liikunnallisempaa ja leikillisempää tapaa tehdä harjoituksia. Tärkeintä koulutustilanteen jälkeen on, että nuorella tulee usko omiin kykyihinsä toimia kiusaamista ehkäisevästi omassa koulussaan.

Kokemukseni lasten ja nuorten parissa työskentelemisestä on opettanut minulle sen, että teoreettisten luentojen sijaan opetan tarvittavan asian suurimmalta osin käytännön ryhmäharjoitteiden kautta. Harjoitteiden aikana käyn pienryhmissä kuuntelemassa, neuvomassa ja ohjaamassa tarvittaessa. Mitä enemmän vierailen kouluissa sitä enemmän viihdyn työssäni. Sen voin sanoa, että meillä on upeita nuoria ympäri Suomen kouluja. Toiset haluavat olla mukana tukioppilastoiminnan teemapäivien järjestämisessä ja toiset taas edistävät koulun hyvää ilmapiiriä ystävällisellä ja muut huomioonottavalla käytöksellä.

Tulevaisuuden haaveenani olisi tehdä yhden oppitunnin pituisia lyhyitä täsmäkoulutuksia koko luokka-asteelle yhden päivän aikana liittyen nettikiusaamiseen ja kiusaamiseen ehkäisemiseen. Täsmäkoulutuksiern avulla saataisiin mahdollisimman monta uutta koulua mukaan kiusaamista ehkäisevään toimintatapaan.

Sellainen yhteiskunta on onnellinen yhteiskunta, jossa lapsiin ja nuoriin panostetaan. Olen iloinen voidessani tehdä työtä Mannerheimin lastensuojeluliitolle lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi.