Lukumummi ja vaari -toiminta

Lukumummi tai -vaari tekee vapaaehtoistyötä koulussa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden ohessa lapsi ja lukumummi tai -vaari pääsevät tutustumaan toisiinsa ja näin lukuhetkistä syntyy yhteisiä mukavia muistoja. 

Toiminnassa yhteistyötahona toimii Niilo Mäki Instituutti. Alkujaan lukumummi ja -vaari -toiminta kehitettiin vuonna 2012 Niilo Mäki Instituutin ja MLL Järvi-Suomen yhteistyöhankkeena, ja se tuli osaksi Hämeen piirin toimintaa vuonna 2014. 

Lukumummit- ja vaarit auttavat kouluissa lapsia, joilla on lukemisen vaikeuksia.

 Mitä lukumummi tai -vaari tekee?

Vapaaehtoiset käyvät lukemassa lasten kanssa koulupäivän aikana. Opettaja valitsee lukutuokioille osallistuvat oppilaat. Lukuhetkille voi osallistua esim. hitaat lukijat, S2 oppilaat tai lapsi, joka muuten hyötyisi yhteisestä lukuhetkestä.  

Mummit ja vaarien tehtävä on myös motivoida ja innostaa lapsia lukemisen ja kirjallisuuden pariin. Toiminnan tavoitteena on vapaaehtoinen lukea yhden lapsen kanssa yhteensä 10 kertaa. Vapaaehtoinen voi olla mukana toiminnassa esim yhden lukukauden tai -vuoden verran ja halutessaan pidempäänkin. Lukumummien ja –vaarien pitämät lukutuokiot eivät korvaa tukiopetusta tai erityisopetusta.

Yhteistyö kanssamme

Jos toivot omalle koulullesi tai luokkaasi vapaaehtoista lukumummia tai -vaaria, ole yhteydessä oman alueesi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin. 

Yhteystiedot: 

Pirkanmaa
Riikka Ala-Nikkola
p. 044 355 8329
riikka.ala-nikkola@mll.fi

Kanta-Häme
Suvi Hietaniemi
p. 044 599 0581
suvi.hietaniemi@mll.fi

Päijät-Häme
Sanna Kaukonen
p. 0405012464
sanna.kaukonen@mll.fi