Mediakasvatuksen vanhempainillat

Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat. 

MLL:n mediakasvatustilaisuuksia voidaan järjestää paikan päällä tai verkkokoulutuksena. Verkkokoulutukset sisältävät osallistavia tehtäviä. Osallistujat pääsevät koulutuksessa myös keskustelemaan mediankäyttöön liittyvistä näkökulmista.

  • kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen vanhemmat
  • hinta: 250e + kouluttajan matkakulut
  • kesto: 1 - 2 h