Mediakasvatuksen oppitunnit

MLL: n mediakasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua itseään ja toisia arvostavaksi, kriittiseksi ja vastuulliseksi sekä vaikuttamaan pyrkiväksi digiajan kansalaiseksi. Oppitunteja on tarjolla ala- ja yläkouluun. Oppitunnin kesto on 45min.

MLL:n kouluvierailuilla herätellään keskustelua median merkityksestä omassa arjessa, pohditaan omaa suhdetta mediaan ja mediankäytön vaikutuksia hyvinvointiin. Pienryhmille pidettävä oppitunti koostuu alustuksista, pari- tai ryhmätöistä, toiminnallisista harjoituksista ja tehtävistä. Lisäksi opettajaa kannustetaan jatkamaan aiheen käsittelyä luokassa erilaisten harjoitusten avulla.

Hinta: 200 € ensimmäinen oppitunti + 45 € saman päivän aikana pidetty oppitunti. Esimerkiksi 4 oppituntia koulupäivän aikana: 335 € (200 € + 45 € + 45 € + 45 €) + kouluttajan matkakulut.