Kouluyhteistyö


MLL:n Hämeen piiri on ala- ja yläkoulujen, ammattikoulujen ja lukioiden yhteistyökumppani tukioppilastoiminnassa, kummi- ja tutortoiminnassa sekä mediakasvatuksessa.

Kouluttajan voi tilata vanhempainiltaan, ammattikasvattajien tilaisuuteen tai pitämään oppilaille/opiskelijoille toiminnallista koulutusta.