Kouluille

MLL:n Hämeen piiri on koulujen yhteistyökumppani mm. tukioppilastoiminnassa, kummi- ja tutortoiminnassa, mediakasvatuksessa, ryhmäyttämisessä ja kiusaamisen ehkäisyssä.

Hämeen piiri tarjoaa oppitunteja ala- ja yläasteikäisille sekä ammattikoulu- ja lukioikäisille. Eri teemoihin liittyviä koulutuksia tarjotaan myös opettajille ja ammattikasvattajien työn tueksi. Myös vanhempainiltoihin on tarjolla mediakasvatussisältöistä koulutusta.