Kouluyhteistyö

MLL:n Hämeen piiri on ala- ja yläkoulujen, ammattikoulujen ja lukioiden yhteistyökumppani. Järjestämme mm. tukipppilaskoulutuksia, oppitunteja ja vanhempainiltoja mediakasvatuksesta sekä koulutuksia yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Kouluttajan voi tilata vanhempainiltaan, ammattikasvattajien tilaisuuteen tai pitämään oppilaille/opiskelijoille toiminnallista koulutusta.

Lue lisää toiminnoistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri järjestää monipuolisia koulutuksia kouluissa oppilaille ja vanhempainiltoja esimerkiksi mediakasvatuksesta vanhemmille.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan ydintä on nuorten osallisuus, kouluhyvinvointi ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Tukioppilaat voivat esim. esitellä koulua uusille oppilaille, puuttua kiusaamiseen ja järjestää erilaisia tapahtumia tai tempauksia.

Koulutamme tukioppilaita ylä- ja yhtenäiskouluihin.

Digitutkijat – ilmainen työpaja 4.-luokkalaisille

Koululle maksuton Digitutkijat-työpaja vahvistaa oppilaiden medianluku- ja digihyvinvointitaitoja. Työpajassa painotetaan kykyä toimia digitaalisissa medioissa turvallisesti ja vastuullisesti, omaa ja muiden hyvinvointia tukevalla tavalla.

Mediakasvatuksen oppitunnit ja vanhempainillat

Oppitunnit
Oppituntien tavoite on tukea lapsia ja nuoria mediankäytössä. Tunneilla keskustellaan mm. median merkityksestä omassa arjessa ja miten mediankäyttö vaikuttaa hyvinvointiin.

Järjestämme oppitunteja ala- ja yläkouluihin. 

Vanhempainillat
Vanhempainilloissa kerrotaan median merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat. 

Vanhempainiltoja järjestetään ylä- ja alakouluikäisten sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

Mediakasvatuksen vanhempainilloissa vanhemmat saavat tukea kysymyksiin, joita he mediankäytön suhteen kohtaavat.

Koulurauhan julistus 2024-2025

Koulurauhan julistus järjestetään vuonna 2024 Hämeenlinnassa. Valtakunnallisen Koulurauha-ohjelman tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja turvallisuutta kouluissa. Koulurauhatyössä oppilaiden osallisuus on keskiössä ja he saavat itse suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulurauhatyötä.

Kummi- ja tutortoiminta

Järjestämme tutor-koulutuksia lukioihin ja ammattikouluihin, jonka jälkeen opiskelija voi toimia tutorina alemman vuosiluokan opiskelijoille.

Lisäksi järjestämme alakouluihin kummioppilaiden koulutuksia, joissa 3.-6. luokkalaiset toimivat ykkösluokkalaisten kummeina. 

Kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen

Järjestämme kiusaamisen ja yksinäisyyden vastaisia koulutuksia salitilaisuuksina tai oppitunteina. Koulutuksia voi tilata varhaiskasvatukseen, peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Lisätietoa koulutuksista saatavilla Kaisalta. 

Ota yhteyttä:
Kaisa Hirvimäki
Kouluyhteistyö ja mediakasvatus
p. 040 540 0487
kaisa.hirvimaki(at)mll.fi

Lukumummi ja -vaari -toiminta

Koulutamme myös vapaaehtoisia lukumummeja ja -vaareja alakouluihin. Lukumummien ja -vaarien tehtävä on innostaa ja kannustaa lapsia lukemisen pariin.