MLL :n lastenhoitokurssit

Löydä tulevat lastenhoitokurssimme

MLL:n lastenhoitokurssi 3 op 


Kurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin sekä pohditaan leikin merkitystä lapselle ja aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. 
Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Kursseja toteutetaan lähiopetuksella 3op tai monimuoto-opetuksena 3op . 1) lähiopetusta (29t), itsenäisiä tehtäviä (12t) ja harjoittelun lapsiperheessä (9t) TAI lähiopetusta 3 kertaa, verkossa muut  kurssikerrat sekä harjoittelun lapsiperheessä (9t). Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.    

HUOM! Kurssin luonteesta johtuen poissaoloja ei juurikaan sallita ja osallistuminen ensimmäiselle kurssikerralle on välttämätöntä.

Syksy 2024

Pirkkala 

 • Kurssin järjestävät: Pirkan opisto ja  ja MLL:n Hämeen piiri   
  Aika:  2.9.  - 4.11. 2024
  Paikka: monimuotokurssi verkossa, yksi työpajapäivä lauantaina 26.10.   Tampereella  
 • Vähimmäisikä: 16 vuotta täyttävät vuonna 2024
 • Ilmoittautuminen: aukeaa elokuussa Pirkan opiston sivulla     

Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja: 

 • osaa toimia lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä.
 • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
 • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
 • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
 • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti
 • tunnistaa lasten tavallisimmat tapaturmatilanteet ja ymmärtää valppauden merkityksen tapaturmien ennaltaehkäisyssä.