Pirha kehittää työkaluja perhekeskustoimintaan

18.4.2024

Pirkanmaan hyvinvointialue, eli Pirha on kehittänyt perhekeskustoimintaa jo melko pitkälle. Siitä on osoituksena se, että toimintatavalle on luotu rakenteet niin maakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla. 

Lisäksi Pirha on tuottanut erilaisia työvälineitä, kuten perhekeskuskäsikirjan, verkkotreenit sekä uutiskirjeen. Myös digitaalinen perhekeskus julkaistaan tämän kevään aikana ja sen Pirha tekee omana työnään.

- Olemme luoneet toiminnalle ja yhteiskehittämiselle rakenteita ja siinä ovat järjestöt olleet hyvin mukana. Meillä on pitkät perinteet yhteistyöstä järjestöjen kanssa ja esimerkiksi MLL:n kanssa on ollut vahvuutta vanhemmuuteen -koulutuksia sekä koulutusta mentalisaatiosta, sanoo suunnittelija Pia Hietanen Pirhasta.

Pirkanmaan on jaettu perhekeskusmallissa kolmeen alueeseen. Paikallinen taso sisältää 23 verkostomaista perhekeskusta. Perhekeskuksella tarkoitetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja toimijoiden verkostoa. Verkostoon kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen sekä Kelan palvelut ja toiminnot. Verkostoa johdetaan ja koordinoidaan kokonaisuutena, lapsi- ja perhelähtöisesti. Vain kohtaamispaikat ovat fyysisiä paikkoja ja niitä on Pirhan alueella on yli 200. Osa niistä on MLL:n paikallisyhdstysten perhekahviloita.

Kohtaamispaikat ovat fyysisiä paikkoja, joissa voi tavata kasvokkain ja niitä on kaikilla 23 alueella. Muutamassa pienemmässä kunnassa voi olla kahden kunnan yhteinen kohtaamispaikka.

- Järjestöissä on äärettömästi hyvää toimintaa ja toivotammekin kaikki järjestöt ja yhdistykset mukaan kehittämään toimintaa. Meitä saa myös kutsua kylään kertomaan vaikkapa siitä, miten perhekeskus tai pian julkaistava digitaalinen perhekeskus toimii. Tai sitten voi kutsua neuvolan työntekijän kertomaan jostain halutusta aiheesta.

Yhteyttä voi ottaa Pia Hietaseen ja hänen kanssaan voi pohtia sitä, kuka olisi paras henkilö vierailemaan esimerkiksi perhekahvilassa. Pia Hietasen tavoittaa numerosta +358 50 468 4078  tai pia.hietanen (at) pirha.fi.

Perhekeskuskäsikirjan löydät täältä: Perhekeskuksen käsikirja 

Verkkotreenit löydät täältä:  Pirkanmaan perhekeskustreeni - eOppiva

Uutiskirjeen voit tilata täältä: perhekeskus-uutiskirje.pirha.fi

ja Teamsiin voit liittyä täältä: Pirkanmaan perhekeskusverkostoon liittyminen (office.com)

Suunnittelija Pia Hietanen Pirhasta.