Hyvä Joulumieli -keräys ilahduttaa vähävaraisia lapsiperheitä

20.11.2017

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 17.11.2017 

Perheen vähävaraisuus heikentää nuoren mahdollisuuksia osallistua ja kouluttautua. Lapsuudenperheessä koetulla taloudellisella ahdingolla on vaikutuksia pitkälle aikuiselämään, joten lapsiperheköyhyyden poistaminen on yhteiskunnallisesti tärkeä tavoite. Hyvä Joulumieli -keräyksellä halutaan nostaa keskustelunaiheeksi perheiden vähävaraisuus. Kotimaan köyhien lapsiperheiden hyväksi järjestettävä keräys alkaa 23. marraskuuta ja jatkuu jouluaattoon asti.

Lapsiperheköyhyyden vaikutukset iskevät nuoriin monesta suunnasta. Arjessa se estää nuorta tekemästä samoja asioita kuin muut, varattomuus esimerkiksi kaventaa harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Lapsuudenperheen taloudellinen ahdinko erottaa nuoren muista ja altistaa siten kiusaamiselle. Köyhyys aiheuttaa monenlaisia ulkopuolisuuden kokemuksia ja vaikuttaa sitä kautta nuorten käsitykseen itsestä ja mahdollisuuksista pärjätä elämässä.

– Köyhyyteen saattaa liittyä jo nuorena kokemus “toisen luokan kansalaisuudesta”, joka sulkee pois tulevaisuuden suunnitelmia ja tuntuu masennuksena ja toivottomuutena, Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Liisa Partio kertoo.  

Koulutus jää hankkimatta

Pahimmillaan nuori joutuu jättämään toisen asteen opinnot eli lukion tai ammatillisen koulutuksen kesken. Vuonna 2018 julkaistavan Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on vaikuttanut opintojen kesken jäämiseen.

– Oppimateriaalien hankkiminen on monelle liian kallista. Esimerkiksi lukio-opintojen kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 2 600 euroon. Joidenkin ammatillisten tutkintojen työvälineet ja materiaalit voivat maksaa tätäkin enemmän. Lisäksi harvennetun kouluverkon takia nuorelle ja hänen perheelleen tulee merkittäviä kustannuksia koulumatkoista tai asumisesta kodin ulkopuolella, Partio sanoo. 

Koulutusmahdollisuuksien heikentymisellä on vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen. Toisen asteen tutkinnon suorittamatta jättäminen lisää köyhyysriskiä, koska nykyisillä työmarkkinoilla ilman tutkintoa työllistyminen on hyvin vaikeaa. – Sukupolvelta toiselle periytyvä huono-osaisuus on laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen ongelma, johon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, Partio toteaa.

Hyvä Joulumieli -lahjakortti 

Hyvä Joulumieli -keräys ilahduttaa kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä ruokalahjakorteilla. Tavoitteena on vuonna 2017 kerätä 2,1 miljoonaa euroa. Tuotolla voidaan jakaa 30 000 perheelle 70 euron arvoinen ruokalahjakortti, jolla voi ostaa ruokaa joulupöytään K-ruokakaupoista, Lidlin myymälöistä tai S-ryhmän ruokakaupoista. Vuodesta 1997 järjestetyllä Hyvä Joulumieli -keräyksellä vuosien aikana tuotu iloa jo 230 500 perheen jouluun. Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhteistyössä Ylen kanssa.

Keräykseen voi osallistua useilla eri tavoilla:

  • Keräyksen nettisivuilla osoitteessa www.hyvajoulumieli.fi/lahjoita
  • Soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 1 6555 (10,01 €/puhelu + pvm)
  • Lähettämällä tekstiviestin HJM numeroon 16499 lahjoittaa 10 euroa, viestillä HJM20 lahjoittaa 20 euroa ja viestillä HJM30 lahjoittaa 30 euroa
  • Tekemällä tilisiirron keräyksen tilille FI17 1596 3000 2020 20, viitenumero 1106