Tule tukihenkilöksi lapselle tai nuorelle

Tukihenkilötoiminta on osa MLL:n kansalaistoimintaa. Se on suunnitelmallista, organisoitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään ennaltavaikuttamaan siihen, että lapsen tai nuoren arjen haasteet eivät kasaudu liian suuriksi. 

Tukihenkilön voi saada aikuisen huolenpitoa ja läsnäoloa tarvitseva lapsi tai nuori, kun perheessä on vanhemmuutta syystä tai toisesta liian vähän tai kun  perheessä on haasteita. Lapsella itsellään voi myös olla vaikeuksia esimerkiksi koulussa, sosiaalisissa suhteissa tai hän tarvitsee ohjausta harrastusten pariin. 

Tukihenkilön koulutuspolku 

Kaikki tukihenkilöinä toimivat käyvät MLL:n Hämeen piirin tukihenkilökoulutuksen (16 h). Tukihenkilötoiminnan ohjaaja haastattelee jokaisen tukihenkilöksi haluavan, jotta varmistetaan, että tukihenkilötoiminta on hänelle sopiva vapaaehtoistyön muoto.

Jos sinulla on aiempaa kokemusta tai koulutus tukihenkilönä toimimisesta, toimintaan pääsee mukaan haastattelun ja perehdytyksen kautta.

Tukihenkilöt  toimivat  Tampereen, Nokian, Kangasalan ja Lempäälän alueilla. Tukihenkilö voi asua myös eri paikkakunnalla, jos pystyy liikkumaan joustavasti. Lisätietoja:


Laura Räisänen
Koordinaattori, lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta
p. 050 436 3230
laura.raisanen(at)mll.fi