Kysymykset

Parisuhde

Parisuhteen toimivuus on ihmisen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta olennainen tekijä. Kun parisuhde voi hyvin, lisääntyy henkinen hyvinvointimme ja se heijastuu myös lähiympäristöömme.


Mitä teidän parisuhteellenne kuuluu?

Mihin toisissanne ihastuitte ja rakastuitte?

Mikä teillä toimii?

Mistä haluaisit kiittää ja kehua kumppaniasi?

Missä itse onnistut? Mistä haluat kiittää itseäsi?

Mikä on suhteenne kehittämiskohde, mitä muutosta kaipaatte?

Mitä Sinä voit tehdä parisuhteenne eteen? Mikä on pienin mahdollinen teko, johon voit sitoutua?


Oma ja puolison hyvinvointi

Hyvinvointi parisuhteessa säilyy, kun molemmat kantavat vastuun kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.


Mitkä asiat tuovat sinulle hyvää mieltä?

Mitkä asiat tuovat puolisollesi hyvää mieltä?

Miten pidät itsestäsi huolta?

Millaiset mahdollisuudet sinulla on huolehtia itsestäsi?

Tiedätkö mitä puolisollesi kuuluu?

Miten voitte tukea toistenne hyvinvointia?

Onko Sinulla riittävästi omaa aikaa?

Onko teillä riittävästi yhteistä aikaa?


Kunnioittaminen ja arvostaminen

Tärkeää on arvostaa ja kunnioittaa sekä itseään että kumppaniaan.


Millä tavoin osoitat toiselle, että kunnioitat ja arvostat häntä?

Mistä tiedät, että puoliso arvostaa ja kunnioittaa sinua?

Miltä arvostus ja kunnioittaminen tuntuu?

Jos koet, että parisuhteenne ei ole arvostava ja kunnioittava, mitä konkreettista muutosta toivoisit?


Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on hyvää silloin, kun molemmat puolisot ovat kiinnostuneita toisistaan ja haluavat käsitellä yhdessä hankaliakin asioita. 


Muistelkaa onnistunut, yhteinen keskusteluhetki. Mikä teki hetkestä hyvän?

Millaisella tavalla puhutte toisillenne? Miten lapset tai ystävät kuvailevat tapaanne?

Millaisessa tilanteessa sinun on helppo puhua ja kuunnella?

Milloin sinusta on hyvä hetki puhua puolison kanssa?

Koetko tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi?

Mistä asioista on tärkeää puhua puolison kanssa?

Millainen sinä itse olet kuuntelijana?

Miten kehittäisit itseäsi kuuntelijana?

Miten kehittäisit itseäsi puhujana ja itsesi ilmaisijana?


Tunteet

Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaiseminen ja vastaanottaminen ovat avaimia parisuhteen läheisyyteen.


Miten omassa lapsuuskodissasi ilmaisiin tunteita?

Onko teillä parisuhteessa tapana puhua tunteista?

Onko tunteiden ilmaiseminen helppoa ja sallittua?

Miten sinä itse tunnistat ja ilmaiset iloa, surua, pelkoa tai kiukkua?

Miltä tuntuu, kun puoliso suree, suuttuu, pelkää tai iloitsee?

Mistä tiedät, kun kumppanisi on surullinen, iloinen, pelokas tai vihainen?

Miten toimit, kun kumppanisi on surullinen, iloinen, pelokas tai vihainen?

Mikä saa sinut loukkaantumaan?

Mistä huomaat jos kumppanisi on loukkaantunut?


Yhteinen tekeminen

Yhdessä vietetty aika on onnistuneen parisuhteen lähtökohta. Yhteiset hetket liittävät puolisot lujemmin toisiinsa ja syntyy kahdenkeskisiä elämyksiä ja kauniita muistoja.

           

Mitä teette yhdessä?

Mitä uutta haluaisitte tehdä yhdessä?

Miten jaatte kotityöt?

Mitä odotat yhteiseltä ajalta puolison kanssa?

Muistelkaa mukava yhteinen hetki. Mikä teki siitä hyvän?

Miten rentoudutte yhdessä?

Miten viimeksi ilahdutit puolisoasi?

Miten pystyisitte lisäämään yhteistä parisuhdeaikaa?

Millä tavoin olet valmis joustamaan omista menoistasi ja tekemisistäsi yhteisen ajan löytämiseksi?

Jos yhteinen aika ja tekeminen on ollut vähäistä, milloin ja miten muutatte tilanteen?


Hellyys, läheisyys ja seksi

Koskettamisella, hellyydellä ja seksillä luodaan me-sidettä. Parisuhteessa miellyttävä kosketus on hyväksynnän ja rakkauden kieli.

Millaista läheisyyttä teillä on?
Kuinka paljon kaipaat läheisyyttä, onko sitä sopivasti?
Uskallatko kertoa toiveistasi, odotuksistasi tai esteistä?
Millaisesta kosketuksesta ja seksistä pidät?
Muistelkaa yhteinen hyvä hellyys- tai rakastelukokemus, mikä teki siitä hyvän?
Kuinka hyvin odotuksenne kohtaavat?
Miten valmis olet vastaamaan puolisosi seksuaalisiin tarpeisiin?


Luottamus

Parisuhde perustuu luottamukselle siihen, että suhde kantaa niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä.


Mitä sinulle tarkoittaa avoimuus ja rehellisyys?

Millainen merkitys luottamuksella on parisuhteessanne?

Luotatko puolisoosi?

Miten se näkyy kun toiseen ei voi luottaa?

Miltä sinusta tuntuu kun sinuun ei luoteta? Miten reagoit?

Miten luottamusta voi vahvistaa?

Onko parisuhteessanne mustasukkaisuutta? Miltä se sinusta tuntuu?


Rakkaus

Rakastuminen on tunne, rakastaminen on tahtoa ja tekoja.

Rakkaus parisuhteessa on yhteinen voimavara.


Mihin rakastuitte toisissanne?

Miten osoitat rakkautta arjessanne?

Minkä vaikean vaiheen yli rakkaus on teitä kannatellut?

Miten rakkaus voisi vahvistua välillänne?

Mistä tiedät, että puolisosi rakastaa sinua?

Mitä itse olet valmis tekemään rakkauden vahvistamiseksi?

-

Kerro ja osoita kumppanillesi, että rakastat häntä!


Pelisäännöt ja huumori perheessä

Parisuhteen hyvinvointia tukevat yhteiset pelisäännöt niin parisuhteessa kuin lasten kasvatuksessa. Huumori ja pilke silmäkulmassa pitävät suhteen mielenkiintoisena.


Keskusteletteko arjessa eteen tulevista asioista yhdessä? Sovitteko asioista?


-


Keskusteletteko lasten kasvatuksesta yhdessä?

Kerro missä kumppanisi onnistuu vanhempana?

Missä itse onnistut vanhempana?

Mitkä ovat teidän vahvuudet yhdessä vanhempina? Toivotko asioiden olevan toisin?

Mistä iloitsette lapsissanne?

Mitä ajattelette, mistä lapsenne kiittäisivät teitä vanhempina?


-


Nauratteko yhdessä, hassutteletteko?

Millaista huumoria on kodissanne?

Millaista huumoria kaipaat ja mitä huumori toisi arkeenne?


Jokeri-kortti - Ristiriidat

Erilaiset näkemykset ja ajatukset synnyttävät ristiriitoja. Voimme tietoisesti opetella reilun riitelemisen taitoja.


Miten lapsuuskodissasi käsiteltiin ristiriitoja?

Miten sinä toimit ristiriitatilanteessa?

Millaisista asioista kodissanne syntyy ristiriitoja?

Muistelkaa yhdessä ristiriitatilanne, joka päättyi hyvin. Miten silloin toimitte?

Millaisia tapoja teillä on rakentaa sovintoa?

Miten te pyydätte ja annatte toisillenne anteeksi?