SinäMinäMe-projekti - sosiaalista hyvinvointia koululaisille

Johanna Ahola Luopioisten yläasteelta piirsi SinäMinäMe-julisteen

SinäMinäMe – sosiaalista hyvinvointia koululaisille

Hyvin toimivat sosiaaliset suhteet ovat ihmisille perustarve. Nuoruus on minäkuvan ja identiteetin rakennusaikaa jolloin vertaisryhmillä on erittäin suuri merkitys. Kouluterveystutkimuksen mukaan kuitenkin noin joka kymmenes oppilas kokee, ettei hänellä ole ystävää/kaveria. Oppilaiden yksinäisyys on asia, joka vaatii tarkempaa analysointia ja syiden tunnistamista.

SinäMinäMe –projektin tavoitteena on suunnitella, kokeilla ja kehittää koulujen käyttöön sellaisia välineitä ja menetelmiä, joiden avulla voidaan lisätä oppilaiden integraatiota ja sosiaalista hyvinvointia.

SinäMinäMe-projektin pilottikouluina toimivat kolme erilaista yläkoulua (6-9lkt) Pitkäjärven koulu Kangasalla, Virtain yläkoulu ja Luopioisten yläkoulu. Pilottikoulut kokoavat koulukohtaiset hyvinvointiryhmät sekä järjestävät projektin tavoitteita tukevaa toimintaa. 

Toimintaa levitetään kokeilujen jälkeen tehokkaasti koko maahan. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä.

Linda Hakanen, Milla Laakso:
”KAIKKI OLISIVAT TÄRKEITÄ TOISILLEEN”
Yläkouluikäisten nuorten kokemuksia yksinäisyydestä,
osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä kouluyhteisössä
Opinnäytetyö (pdf)

SinäMinäMe 2005-2007 –projekti
Loppuraportti (pdf)    

SinäMinäMe-projektin yhteystiedot:

MLL :n Hämeen piiri ry
Pyhäjärvenkatu 5 B
33200 TAMPERE