Menoa maalla maakunnissa - kuntatiimit lapsiperheiden asialla maaseudulla

Menoa maalla maakunnissa - Yhteistyöllä lapsiperheiden palvelut paremmiksi

KUNTATIIMI - LAPSIPERHEIDEN ASIALLA.

Kuntatiimi on yhteistoimintamalli, jota levitettiin Menoa maalla maakunnissa -hankkeen avulla. Hanke toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen ja Uudenmaan piirien kanssa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa vuosina 2004-2006.

- KUNTATIIMI ON ERINOMAINEN TYÖVÄLINE

- KUNTATIIMI TUKEE VAPAAEHTOISTYÖTÄ

- KUNTATIIMI ON KUMPPANUUTTA

- KUNTATIIMI ON ELÄVÄ VERKOSTO

Menoa maalla maakunnissa -hankkeen tavoitteena oli levittää kuntatiimimallia mahdollisimman moneen maaseutukuntaan ja tukea paikallisia toimijoita lisäämään yhteistyötä kuntatiimin avulla. Hankekuntia oli yhteensä 50. Ensisijaisina kohderyhminä olivat palveluja käyttävät lapsiperheet maaseutukuntien kylissä. Toissijaisina kohderyhminä olivat palveluiden tuottajat eli kunnat ja kansalaisjärjestöt sekä palvelujen uudelleenjärjestämiseen liittyvät toimijat.

Kuntatiimeissä on edustus paikallisista lapsiperheiden palveluihin ja hyvinvointiin vaikuttavista tahoista mm. kunta, kansalaisjärjestöt, seurakunnat, yritykset, kylätoimikunnat, toimintaryhmät, asukkaat. 

Kuntatiimi toimii keskustelu- ja toimintafoorumina, jossa yhteisvoimin suunnitellaan, kehitetään, toteutetaan ja ylläpidetään maaseutukuntien lapsiperheiden palveluja kunnissa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. Yhteistyössä pyritään ajan, rahan, työpanosten ja tilojen jakamiseen.

Kuntatiimejä syntyi 12 kuntaan. Lisäksi hankkeella oli yhteistyötä lisääviä vaikutuksia esimerkiksi paikallisesti toimijoiden välillä tai naapurikunnan kanssa. Vastaanotto kuntatiimitoiminnalle oli myönteistä niin vapaaehtoistoimijoiden kuin kunnan viranhaltijoidenkin taholta.
 
Kuntatiimeissä toimijat arvioivat kuntatiimin:
- tarpeelliseksi (mm. yhteisöt tulevat tietoiseksi toisistaan ja toiminnoistaan)
- hyödylliseksi (mm. päällekkäisen toiminnan estäminen, yhteistyön lisääntyminen, palveluhakemistot)
- innostavaksi (yhdessä tekemisen tuloksista nauttiminen)
- tärkeäksi (mm. yhdistynyt toiminta)
- ideoita antavaksi (eri toimijoiden näkemykset esille)
- vaikeaksi (aktiivitoimijoiden puute, vetovastuun puuttuminen)
- ja vaikuttajaksi.

Kuntatiimien tarjoamalla yhteistyöllä on mahdollisuus tarjota lapsiperheiden parissa ennaltaehkäisevää työtä tekeville järjestöille, viranomaisille ja muille toimijoille apua ja tukea työssään, edistää heidän osaamistaan ja lisätä eri tahojen keskinäistä yhteistyötä. Samalla voidaan hyödyntää seudulla jo olevien yhteistyön tapoja. Erityisen haastavaksi yhteistyön tekeminen tulee silloin, kun toiminnan käynnistäjänä on kolmannen sektorin toimija. Silloin yhteistyö syntyy konkreettisen tarpeen pohjalta, eikä perustu lain tai asetuksen velvoitteisiin. 

Yhteistyöryhmän sitoutuminen palvelujen kehittämiseen on kuntatiimitoiminnan lähtökohta. Sitoutuminen taas edellyttää yhteistä näkemystä siitä, miten lapsiperheiden palveluja tulee kunnassa kehittää. Menoa maalla maakunnissa -hankkeessa kehitetyn kuntatiimin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen tulisi kytkeä kunnan sosiaali- ja terveystoimen suunnitelmaan. Silloin vastuu kuntatiimin käynnistämisestä on viranomaisella, toiminta vakiintuu eikä se enää ole erillisen projektirahoituksen varassa.

MLL:n Hämeen ja Uudenmaan piirien lisäksi hanketta rahoitti Hämeen TE-keskus. 

YHTEYSTIEDOT:

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry
Pyhäjärvenkatu 5 B
33200 TAMPERE

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry
Aluetoimisto
Palokunnankatu 15
13100 HÄMEENLINNA

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Soidinkuja  1
00700 HELSINKI
puh. 09-2248 7730

Hankkeen esite (776 kt, pdf)