Menoa maalla - lapsiperheiden palveluja maaseudulla

Menoa maalla - lapsiperheiden palveluja maaseudulla

MLL:n Hämeen piiri toteutti lapsiperheiden palvelujen kehittämishankkeen vuosina 2002 – 2004. Hanke toimi kuuden kunnan alueella Etelä- ja Lounais-Hämeessä.

Hankekunnat olivat:

Menoa maalla – hankkeella kehitettiin jo olemassa olevia lapsiperheiden palveluja sekä luotiin tarpeisiin pohjautuvia uusia palvelumuotoja.

Hanketta rahoittivat Hämeen TE-keskus sekä hankekunnat.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry
Aluetoimisto
Palokunnankatu 15
13100 HÄMEENLINNA
email. hameen.piiri.aluetoimisto(at)mll.fi

Euroopan unionin osarahoittama hanke

KUNTATIIMEISSÄ ON VOIMAA

Lastenhoitopalveluja? Kerhonohjaajakurssi? Varamummuja? Mopoliiga? Luentosarjoja? Kylätalotoimintaa?

Se miten saada paikalliset asukkaat ja toimijat toimimaan yhdessä on asia, joka mietityttää ja kiinnostaa monia. Menoa maalla – hankkeessa on luotu yhteistyömuodoksi kuntatiimi jokaiseen hankekuntaan.

Kiinnostaako? Menoon pääsee helposti mukaan

"Saako tänne tulla?" Näin kysyi eräs nuori äiti ennen kuntatiimin kokousta Hausjärvellä. Kuntatiimeihin ovat uudet innostuneet jäsenet enemmän kuin tervetulleita! Mukaan pääsee missä vaiheessa tahansa!

Hankkeen MLL:n paikallisyhdistysten yhdyshenkilöt toimivat kuntatiimien kokoajina. Heiltä saa tietoa hankkeen etenemisestä oman kunnan alueella.

Yhdyshenkilöt ovat:

-Loppi: Tanja Hämäläinen, p. 040 – 861 5519
-Hausjärvi: Anna-Liisa Ojala, p. 0400 – 680 971
-Tammela: Timo Laitila, p. 050 – 344 3877
-Forssa: Jaana Riiheläinen, p. 03 – 435 0210
-Jokioinen: Pekka Leppälä, p. 03 – 418 2303
-Ypäjä: Iris Ojala, p. 02 – 767 3037

Kuntatiimeissä on paikallisia toimijoita asukkaista, harrastejärjestöistä, toimintaryhmistä, kunnasta ja seurakunnasta. Kuntatiimit kokoontuvat säännöllisesti hankkeen aikana ja tiimi pyrkii omalla työskentelyllään kehittämään asetettuja tavoitteita.

PILOTTIKYLÄ MALLINA MUILLE

Menoa maalle – hankkeen toteutuksessa päädyttiin pilottikylämalliin. Jokaisesta hankekunnasta kuntatiimi valitsi pilottikylän, johon hanke toiminnassaan keskittyy. Pilotti luo malleja muiden kylien ja kuntien käyttöön, sillä hyvät ideat halutaan jakaa muiden kanssa. Ypäjällä, joka on hankekunnista asukasmäärältään selvästi pienin, hanke toimii koko kunnan alueella.

Pilottikylät ovat

  • Loppi: Vojakkala ja Topeno
  • Hausjärvi: Kirkonkylä – Karhi – Hikiä
  • Tammela: Kaukjärvi ja Porras
  • Forssa: Koijärvi
  • Jokioinen: Kiipu
  • Ypäjä: koko kunta 

Menoa maalla yltyy...

Pilottikylien kehittämisryhmät pursuavat ideoita ja intoa! Tässä ensimmäisiä aikaansaannoksia kuntatiimien kehittämisryhmiltä.

KYSELYT TIENVIITTANA HANKKEELLE

Lapsiperhekysely kertoi perheiden arjen toiveista

Menoa maalla -hanke teki kaikkiin hankkeen pilottikyliin Lopella, Hausjärvellä, Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla ja Ypäjällä palvelukyselyn alueen lapsiperheille. Kyselyyn vastattiin innokkaasti; vastausprosentiksi muodostui 38%. Kyselylomakkeita lähetettiin 711 kappaletta ja niitä palautettiin 297 kappaletta.

Kyselyn tuloksia:

Yleisesti ottaen perheet olivat tyytyväisiä kuntien tarjoamaan päivähoitoon, ainoastaan perhepäivähoitajien puute kylillä koettiin ongelmaksi. Sen sijaan lapsiperheet tarvitsevat luultua useammin lyhytaikaista lastenhoitoapua, jota ei maaseudulla ole läheskään aina tarjota, ellei perheillä ole kylällä hyvää sukulais- ja ystäväverkostoa.

Koululaisten iltapäivähoitoa kaivattiin runsaasti. Ongelmana niiden muodostamisessa maaseudulla ovat pienet ryhmät sekä koulukyytien järjestelyt. Suuri osa koululaisista tarvitsee koulukyyditystä kyselyalueella. Lasten ja nuorten harrastetoimintoja kaivattiin lisää, eniten toiveita kohdistui liikuntaan sekä perheiden yhteisiin retkiin ja tapahtumiin.

Kyläkohtaisten tulosten pohjalta jokainen kuntatiimi työskentelee alueen lapsiperheiden arjen helpottamiseksi.

Paras tapa varmistaa tuleva onnellisuutensa on olla tänään juuri
niin onnellinen
kuin suinkin mahdollista.
Charles W. Eliot

Yhteistyökumppaneiden linkkejä ja toimintaa hankekunnissa: