Säästöpaineet näkyvät kouluissakin

2.5.2024

Moi! Olen Kaisa, Hämeen piirin kouluyhteistyön koordinaattori. Olemme tehneet MLL:n tukioppilastoimintaa jo 52 vuoden ajan ja koulutusten tilaamisesta onkin tullut vuosittainen perinne monessa koulussa. Olen viime aikoina työssäni huomannut, että kuntien säästöpaineet alkavat näyttäytyä myös kouluissa. Valitettavasti yhä useampi koulu on joutunut jättämään tukioppilaiden peruskoulutuksen tilaamisen pois rahapulan vuoksi.

Mitä paikallisyhdistys voisi tehdä?

Paikallisydistykset voivat tukea oman alueensa tukioppilastoimintaa helpoiten tukemalla peruskoulutuksen maksua. 6 tunnin koulutuksen hinta on 300 € ja 12 tunnin koulutuksen hinta 560 €. Jos yhdistyksenne ei ole mahdollista kustantaa koulutusta, löytyisikö paikkakunnaltanne muita järjestöjä (esimerkiksi Lionsklubeja tai vanhempainyhdistyksiä), joilta voisi hakea avustusta tai joiden kanssa yhteistyössä koulutusta voisi lähteä tukemaan? Mikäli tekin olette sitä mieltä, että tukioppilastoiminnan pitkät perinteet on tärkeää säilyttää kouluyhteisöissä ja haluaisitte olla mahdollistamassa koulutuksia omalla paikkakunnallanne, olkaa yhteydessä minuun. Mietitään yhdessä keinoja koulutusten toteutukseen. kaisa.hirvimaki@mll.fi

Miksi tukioppilastoiminta on tärkeää?

Tukioppilastoiminta on Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) (2022) yksi kiusaamisen vastaisen työn arvioimista menetelmistä. Arviointiraportissa todetaan tukioppilastoiminnan tukevan hyvin koulun muuta kiusaamisen vastaista työtä lisäämällä yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta. Tukaritoiminnalla nähdään keskeinen merkitys uusien 7-luokkalaisten ryhmäytymisessä ja yhteishengen rakentamisessa. Tukioppilastoiminnan tavoitteet nojautuvat vahvasti kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen, mitkä ovat olleet viimeisimmän (2023) kouluterveyskyselyiden tuloksissa nousevia teemoja.