Piirin kevät- ja syyskokous 18.11.2020

4.11.2020

Tervetuloa MLL:n Hämeen piirin sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen keskiviikkona 18.11.2020 klo 18.00.

Vallitsevasta virustilanteesta johtuen kokous järjestetään etäyhteyksin Zoom -verkkokokouksena.

Kokouskutsun liitteineen olemme lähettäneet sähköpostilla paikallisyhdistyksille 4.11.2020.

Ilmoittautumiset 16.11. mennessä oheisen linkin kautta: hameenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/kevat-ja-syyskokous-2020

Valtakirjat pyydetään lähettämään etukäteen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: kati.leppanen(at)mll.fi. 

Kokouksen kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2020
Aika: 18.11.2020, klo 18.00
Paikka: Zoom-kokouksena piiritoimistolta, Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere 

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (16 § ja 17 §)
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuosikertomuksen 2019 vahvistaminen
6. Tilinpäätös 2019 ja tilintarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. Vaalivaliokunnan valinnan vahvistaminen
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminenSÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2020
Aika: 18.11.2020, alkaa välittömästi kevätkokouksen päätyttyä
Paikka: Zoom-kokouksena piiritoimistolta, Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere 

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa)
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (16 § ja 17 §)
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Piirihallituksen jäsenten valinta vuosiksi 2021-2023 (19 §)
Piirihallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään ovat erovuorossa
Satu Luoma (Susanna Grönlund), Jenni Ruotsalo (Nikke Keskinen) ja Johanna Olkinuora – Jokinen (Mia
Dahl). Varajäsenet Taina Ylä-Lyly ja Anu Maununen ovat pyytäneet eroa hallituksesta.
6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2021
7. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2021
8. Vuosisuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen