MLL:n lastenhoitoapu 50 vuotta

2.4.2024

MLL:n lastenhoitoapu tukenut lapsiperheitä jo 50 vuoden ajan – katsaus lastenhoitotoiminnan käynnistämiseen

MLL:n lastenhoitoapu täyttää huikeat 50 vuotta vuonna 2024. Toiminta sai alkunsa 70-luvulla, kun perheet, joissa molemmat vanhemmat kävivät palkkatöissä kodin ulkopuolella, kaipasivat tukea lastenhoidon järjestämiseen. Jo 50 vuoden ajan MLL:n hoitajat ovat mahdollistaneet vanhempien työssä käymisen, opiskelun, askareiden hoitamisen ja oman ajan, kun vanhemmat ovat halunneet hetkeksi hengähtää.

1970-luvun alussa päivähoidon järjestäminen oli suuri kysymys. Äitien lisääntyvä palkkatyö herätti kysymyksen sairaiden lasten päivähoidosta. Vanhemmat eivät voineet viedä sairasta lasta päivähoitoon, mutta lapsen sairaus ei myöskään oikeuttanut palkalliseen poisjäämiseen töistä. MLL pyrki vastaamaan näihin lapsiperheen haasteisiin, ja MLL:n lastenhoitoapu käynnistettiin vuonna 1974.  Liitto linjasi tällöin kannanotossaan seuraavasti: ”Koska lasten sairastuminen on usein kausiluontoista, on luotava tarvittaessa käytettävissä oleva hoitajarengas. Kyseinen joukko voi muodostua esimerkiksi eläkeläisistä, perheenemännistä ja opiskelijoista. Heidät tulee myös valmentaa hoitamaan sairasta lasta.” 

Vuonna 1979 liiton työvälityslupa laajeni, jonka myötä hoitorengastoiminta vihdoin vakinaistui. Sairastuneen lapsen hoitajien lisäksi se sai nyt välittää muitakin tilapäisiä lastenhoitajia. Ensimmäisenä vuonna välityksiä oli 117 kappaletta, ja osastoissa hoitajia koulutettiin jatkuvasti lisää. Liittoon tukioppilastoiminnan yhteydessä tutustuneet nuoret osoittautuivat innokkaiksi lastenhoitajiksi. 

Lastenhoitotoimintaa on nykyään yhdeksän piirin alueella ympäri Suomen. Piirit rekrytoivat, välittävät, kouluttavat ja ohjaavat hoitajia. Perhe voi jättää tilauksen välityksen hoidettavaksi tai hakea itse alueensa vapaita hoitajia MLL:n lastenhoitoavun varausjärjestelmässä (eLastenhoito.fi). Tämä mahdollistaa hoitajan löytymisen myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun hoitajavälitys on suljettu. Perhe toimii MLL:n välittämän hoitajan työnantajana. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kampanjoi somekanavissaan 2.4.2024 lähtien 50 vuotta täyttäneen lastenhoitoavun kunniaksi. Juhlavuoden teemana on 50 hyvää syytä. Haluamme viestiä MLL:n lastenhoitotoiminnan hyödyistä sekä perheille että heille, jotka miettivät MLL:n hoitajaksi ryhtymistä.

MLL:n lastenhoitotoiminnan käytänteet ovat muuttuneet 70-luvulta, mutta toiminnan ydin on pysynyt samana tähänkin päivään asti: se helpottaa lapsiperheiden arkea ja auttaa jaksamista. 

Listasimme yhteensä 50 syytä tilata ja olla MLL:n hoitaja. Lue listaus alta!

25 syytä tilata MLL:n hoitaja

1. Koulutus –  kaikki MLL:n hoitajat ovat lastenhoitokurssin käyneitä tai sosiaali- , terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia tai loppuvaiheen opiskelijoita.

2. Helppous – voit tilata hoitajan osoitteesta eLastenhoito.fi tai puhelimitse alueesi hoitajavälityksen kautta.

3. Rentous – saat itsellesi levähdystauon.

4. Vastuullisuus – kaikilta hoitajilta on tarkistettu rikosrekisteriote.

5. Parisuhdeaika – treffi-iltojen mahdollistaja!

6. Erityisyys – hoitajista löytyy myös lisäkoulutuksia käyneitä osaajia lasten erityistarpeita varten (esim. nepsy/diabetes).

7.  Avoimuus – lapset pääsevät tutustumaan uusiin ihmisiin.

8.  Edullisuus – hoitajien palkka on 10€/h ja pyhäpäivinä 20€/h (Uusimaa 11€/h, pyhät 22€/h).

9. Tarpeellisuus – saat enemmän aikaa arjen asioiden hoitamiseen.

10. Uni – päiväunien mahdollistaja!   

11. Työllistäminen – autat muita tarjoamalla hoitajille töitä ja työkokemusta.

12. Stressittömyys – stressitasot laskevat.

13. Kokemus – kaikilla MLL:n hoitajilla on kokemusta lastenhoidosta joko työharjoittelun tai muun työkokemuksen kautta.

14. Lahja – hyvä isän- tai äitienpäivälahja. <3

15. Verkossa – rekisteröityminen eLastenhoito-järjestelmään, järjestelmän käyttö ja hoitajien välitys on maksutonta.

16. Harrastaminen – mahdollistaa omia harrastuksia.

17. Leikkikaverit – lapset ilahtuvat uusista leikkikavereista. :)

18. Vaitiolovelvollisuus – hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

19. Luotettavuus – kaikki hoitajat on haastateltu sosiaalialan ammattilaisen toimesta ja todettu soveltuviksi työhön.

20.  Terveys – pääset ilman lapsia lääkäriin.

21.  Läsnäolo – jaksat olla enemmän läsnä lapsille, kun saat itse välillä omaa aikaa.

22. Pitkäaikaisuus – mahdollisuus myös pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen: hoitaja voi luoda vahvan ja luottamuksellisen suhteen lapsiin.

23. Tasapainoilu – lastenhoitoapu voi auttaa työn ja perhe-elämän välillä tasapainoittelussa.

24. Kotitalousvähennys – saatat olla oikeutettu kotitalousvähennykseen lastenhoidon kustannuksista (lisätietoja verohallinnon sivuilta).

25. Historia – MLL:lla on 50-vuoden kokemus lastenhoitoavun järjestämisestä. 

25 syytä toimia MLL:n hoitajana – hoitajat kertovat!

26. Mukavuus – lasten kanssa leikkiminen on mukavaa.

27. Heittäytyminen – on hienoa heittäytyä lapsen kanssa hassuttelemaan ja hupsuttelemaan. Kyllä siinä arjen murheet unohtuu.

28. Palkitsevuus – palkitsevinta on luottamussuhteen rakentuminen pala palalta pienen ihmisen kanssa.

29. Arvostus – olen usein kokenut myös olevani tärkeä tuki vanhemmille, varsinkin hoitaessa pientä vauvaa ja/tai sairasta/vammaista lasta.

30. Monipuolisuus – hoitajana toimiminen on hyvä näköalapaikka ihmisten erilaisuuteen. 

31. Joustavuus – aikataulut ovat vaihtelevia ja saa itse räätälöidä itselleen sopivimmat työrupeamat.

32. Pienet varpaat – hoivavietin omaavana on ihana, kun hoivaviettiä voi purkaa lapsosten hoitoon.

33. Tuki takana – tarvittaessa pystyn olemaan MLL:n työntekijään yhteydessä, jos tulee ongelmatilanteita.

34. Naurun määrä – lasten naurua ja iloa on mukava katsoa.

35. Kouluttautuminen – saan osallistua maksutta mielenkiintoisiin koulutuksiin.

36. Virkeys – saan arkeeni virkistystä oman palkkatyön lisäksi toimiessani lasten kanssa.

37. Kehittävyys – hoitajana toimiminen kehittää sosiaalisia taitoja, ennakointikykyä sekä kykyä kantaa ja ottaa vastuuta. 

38. Tärkeys – hienoa, kun voin auttaa vanhempia, joilla ei ole tukiverkostoa lähellä.

39. Lapsiperheet – haluan auttaa lapsiperheitä. Omasta kokemuksesta tiedän, miten vaativaa lapsiperhearki on.

40. Merkityksellisyys – työ on antanut elämääni kaipaamaani sisältöä eläköidyttyäni varsinaisesta työstäni.

41. Elämäntilanne – työ sopii monenlaiseen elämäntilanteeseen, sillä voit itse päättää, milloin ja paljonko teet töitä.

42. Ilo – hoitokertojen jälkeen tulee yleensä hyvä mieli ja sellainen olo, että tekee mieluista hommaa.

43. Innostavuus – työ on innostavaa ja kivaa

44. Haastavuus – hoitajana toimiminen kehittää ja haastaa juuri sopivasti ja usein löytää myös itsestään uusia puolia.

45. Luottamus Työn paras palkinto on se, kun sama perhe pyytää aina uudestaan hoitajaksi.

46. Rikkaus – on rikkautta päästä osaksi lasten maailmaan ja kuulla mitä ihmeellisimpiä juttuja heillä on kerrottavanaan.

47. Leikkimielisyys – hoitajana tapaa erilaisia lapsia ja pääsee leikkimään monenlaisia leikkejä, hassuttelemaan ja heittäytymään. 

48. Vaihtelevuus – minua motivoi hoitajana toimimisessa se, ettei yksikään eteen tuleva keikka ole samanlainen. 

49. Vaihtoehto – työ on tarjonnut loistavan väylän palata kevyesti entiseen (hoitajana päiväkodissa) ammattiin.

50. Unelmat – hoitotyöstä saadulla palkalla voin toteuttaa unelmiani - viimeksi ruskareissu Lapissa.

Lähde: Kotioja, Eeva (2020). Hyvän lapsuuden rakentajat. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1920–2020. Siltala.