Ehdota piirihallitukseen jäseniä

7.9.2018

 

Piirihallituksen jäsenten valinta


MLL:n Hämeen piirin kevätkokous on asettanut 26.4.2018 vaalivaliokunnan valmistelemaan piirihallituksen vuosina 2019 - 2021 päätettäväksi tulevia piirihallituksen jäsenten valintoja.

Vaalivaliokunnan jäseniksi valittiin Seija Ahola, Kaija Kess ja Mirja Hanhikangas. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Viertonen. Vaalivaliokunta pyytää paikallisyhdistyksiltä ehdotuksia 28.9.2018 mennessä piirihallituksen syyskokouksessa Ikaalisissa la 10.11.2018 tehtäviä valintoja varten. Kokouksessa valitaan: piirihallituksen kolme puheenjohtajaa ja piirihallituksen kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2019.-31.12.2021 l lue lisää