Jututtamo-ohjaajakoulutus järjestöjen vapaaehtoisille ja työntekijöille

  • 2.9.28.11.2023
  • Verkkototeutus

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana.

Jututtamoja ohjaavat MLL:n kouluttamat ohjaajat. Jututtamossa erityistä on tapa ”jututtaa” eli synnyttää keskustelua ohjaajan kysymysten avulla. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoisen käyttäytymisen taakse. Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Jututtamon vertaistoiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, ohjaajien ja osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja luottamuksellisuuteen sekä kokemusten jakamiseen.


Nyt eri järjestöjen työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on mahdollisuus kouluttautua Jututtamo-vanhempainryhmän ohjaajiksi: syksyn koulutus alkaa verkossa 2.9.2023 (1,5 op).