Olet tärkeä- sivusto


Olet tärkeä -sivustolle löydät klikkaamalla punaista palloa.


Olet tärkeä.fi on MLL:n valtakunnallinen sivusto, jolta löytyy tietoa vapaaehtoistehtävistä ja jonka kautta voi ilmoittaa vapaaehtoistehtävistä yhdistyksessä.

Yhdistykset voivat sivuston avulla hakea vapaaehtoisia sekä satunnaisiin tehtäviin, yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin että pidempiaikaisiin tehtäviin. Lisäksi MLL:n vapaaehtoiset, paikallisyhdistysaktiivit mukaan lukien, voivat hakea sivuston kautta todistuksia ja osaamismerkkejä tekemistään vapaaehtoistöistä.