Mannerheims barnvakter


MLL erbjuder kortvarig hjälp med vård av barn i hemmet under alla tider av dygnet, även under veckoslut.


Du kan utnyttja vårt nätverk av utbildade barnvakter enligt dina egna behov, t.ex. då

  • föräldrarna är på tjänsteresa, möte eller studerar
  • föräldrarna vill pusta ut ett tag, ägna sig åt hobbyverksamhet eller tillbringa tid tillsammans
  • den ordinarie vårdaren insjuknar

Via Mannerheims Barnskyddsförbunds vårdarförmedling kan den hjälpbehövande familjen även med kort varsel beställa en pålitlig barnvakt som är utbildad för sin uppgift.