Yhdistystoiminnan tuki ja ohjaus

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, osallisuutta ja elämänlaatua. Ihmisten keskinäinen tuki, avun antaminen ja saaminen perustuvat välittämiseen, jota ei voi siirtää viranomaisille tai yrityksille. Osallistamalla kuntalaisia itse järjestämään toimintaa, vahvistetaan samalla heidän omia voimavarojaan ja tukiverkostojaan ja lisätään yhteisöllisyyttä. 
(10 askelta kohti lapsiystävällisempää kuntaa.)

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät lapsi- ja perhelähtöistä toimintaa kuntien asukkaille. Yhdistyksiä tuetaan mm. ohjauksen ja koulutuksen keinoin.

STEA:n ja kuntien avustukset mahdollistavat useassa kunnassa piirin tiiviin yhteistyön ja paikallisyhdistystyön tukemisen. Piirin asiantuntijat voivat olla kumppaneina myös kuntien paikallisissa hyvinvointia tukevissa verkostoissa. 
Lisätietoja:

Miia Mustalahti, miia.mustalahti@mll.fi, p. 050 436 3230