Työhuoneentaulu

Vanhemmuuden tukeminen kuuluu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville. Perheiden hyvinvoinnin keskeinen perusta on vanhempien voimavaroissa. Positiivista perhekuvaa on systemaattisesti vahvistettava.

LAPE-ohjelman aikana (2017-2018) koottiin Pirkanmaalla palveluja ja toimijoita yhteen verkostoiksi, joilla tehtiin näkyväksi katvealueiden ohella myös hyviä käytäntöjä. Kootun pohjalta todettiin, ettei ole olemassa yksittäistä menetelmää, joka kattaisi riittävästi kaiken vanhemmuuden tuen lasten kaikissa ikäryhmissä. Verkostoissa ei myöskään osattu nimetä yksittäistä toimijaa, joka voisi kantaa kaiken  vastuun vanhemmuuden tukemisesta. Tästä syystä katsottiin tärkeäksi todeta asioita, joiden tulee vähintään - millä tahansa menetelmällä tai välineellä -  toteutua lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnoissa. Näin rakentuivat Huomaa hyvä vanhemmuudessa -työhuoneentaulun minimit.


Toteutuessaan työhuoneentaulun kohdat

  • ovat yhteisen vanhemmuuspuheen ydin.
  • kattavat koko perheen ja kaikki perheet.
  • kattavat julkiset peruspalvelut, erityispalvelut soveltuvin osin, järjestöjen ja seurakuntien kumppanuuteen perustuvat palvelut ja toiminnot sekä ostopalvelut.
  • luovat perustan (sopimusperustaiselle) julkisen sektorin kumppanuudelle järjestöjen, seurakunnan ja ykstyisen toimijan kanssa.
  • edesauttavat välttämään päällekkäistä työtä toimivat menetelmät näkyviksi tehden.
  • mahdollistavat vanhemmuuden tuen suunnitelmallisuuden ja sitä seuraavan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisen.
  • kehittävät palvelujen ja toimintojen tarjontaa.
  • vahvistavat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.