7. Älä jätä yksin

Tunnistan oman osaamiseni tai resurssieni rajat. Kuultuani vanhempaa etsin yhdessä hänen kanssa ja hänen luvallaan tarvittavan avun. Avoimet kohtaamispaikat, vertaisryhmät ja muu vanhemmille/perheille suunnattu toiminta sekä palvelut alueellamme ovat minulle tuttuja.
Ohjaan vanhemman avun äärelle ja varmistan, että apu on löytynyt – en jätä yksin.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018 todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.

Edellytyksenä:

 • Palvelutarjonta ja perheidelle suunnattu toiminta tunnetaan paikallisesti ja alueellisesti.
 • Järjestöjen ja seurakuntien toiminta täydentää julkisia palveluja.
 • Vanhempi tulee huomioiduksi palveluissa ja toiminnassa oman perheensä asiantuntijana.
 • Ammattilaisten työote on ohjaava mutta ei-tietävä.
 • Vanhemman omakielinen ohjaus on järjestetty riittävällä tavalla.
 • Perheet löytävät tarvitsemansa avun ja tuen.
 • Mitä muuta?

Minimin toteutuessa:

 • Vanhemmat ja perhet löytävät tarvitsemansa avun - avunsaanti on todennettavissa.
 • Työntekijöiden työmäärä ja huoli perheistä kevenee.
 • Palvelujen katvealueet tunnistetaan ja uusia tuen muotoja kehitetään  verkostoyhteistyönä.
 • Päällekkäisiä palveluja ja toimintoja voidaan yhdistää tai lakkauttaa.
 • Mitä muuta?

Kommentteja ja kehittämisideoita:

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.