6. Tiedon tarjoaminen

Ammatillisuuteni perustana on tieto ja sen tarjoaminen oikea-aikaisesti. Päivitän osaamistani säännöllisesti ja tiedän, mistä saan tietoa vanhemmille tärkeistä teemoista ja vanhemmuuden tukemisesta. Välitän vanhemmalle tietoa ja tietolähteitä sekä ohjaan omaehtoiseen tiedonhankintaan.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018 todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.

Edellytyksenä:

 • Tietoa on saatavilla ja se on käytettävää – tieto on vanhempien mielestä hyödyllistä ja hyödynnettävää.
 • Tiedon ajantasaisuus on varmistettu.
 • Luotettavaa tietoa on saatavilla nopeasti (24/7).
 • Avunpyyntömahdollisuus on jatkuva.
 • Sähköinen asiointi on toimivaa (lomakkeet, ajanvaraus, chat-palvelut, kysymysten esittäminen jne.) ja tavoittavaa.
 • Ikäkausiesitteet ja vastaava tietoon perustuva aineisto on helposti saatavilla, paikoin jopa yhdellä silmäyksellä.
 • Erityisesti maahanmuuttajaperheiden kohdalla keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen varmistamiseen on käytettävissä tavallista enemmän aikaa.
 • Tiedonhankkimisen mahdollisett esteet on huomioitu (esim. kielitaito, luku- ja kirjoitustaito, muut ymmärrystä heikentävät syyt).
 • Perheiden omakielistä tietoa on tarjolla riittävästi.
 • Vanhempien mediataitojen ja -ymmärryksen lisäämiseen on tarjolla tukea ja apua.
 • Mitä muuta?

Minimin toteutuessa:

 • Tietoa löytyy helposti ja nopeasti.
 • Vanhemmat kokevat löytävänsä tietoa helposti ja tieto on hyödyllistä sekä hyödynnettävää. He osaavat kertoa myös miten tiedosta hyötyvät.
 • Sähköistä avunpyyntömahdollisuutta hyödynnetään ja kehitetään saadun palautteen pohjalta.
 • Vanhemmat tuntevat digiajan ilmiöitä riittävästi voidakseen tukea ja auttaa lapsia ja nuoria median käytössä ja hyödyntämisessä.
 • Mitä muuta?

6. Kommentteja ja kehittämisideoita:

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.