5. Vuorovaikutuksen vahvistaminen

Kysyn asiakkaalta puhuimmeko oikeista asioista, mistä asiasta haluaisit vielä sanoa jotain tai jäikö jokin askarruttamaan? Olen luotettava ja otteeni on ohjaava, ei kaikkitietävä. Edistän toiminnassani dialogia. Omalla esimerkilläni annan vanhemmalle vuorovaikutuksen vahvistamiseen keinoja.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018 todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.

Edellytyksenä:

 • Luottamuksellisuus ja luottamuksen ilmapiirin luominen.
 • Ohjaava ote.
 • Toimiminen positiivisen kautta.
 • Vanhemmuutta tuetaan onnistuvan ja hyvän vuorovaikutuksen keinoja tarjoten.
 • Rakkaus ja sen osoittaminen ovat arkipäivää niin vauvan, leikki-ikäisen kuin teininkin elämässä - vanhemmat välittävät.
 • Parisuhteen tukea on tarjolla riittävästi, myös matalalla kynnyksellä ennalta vahvistavasti.
 • Verkostopalaverit perustuvat dialogiin, jossa kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi.
 • Kulttuurien tuntemus ja  eritahtisen kotoutumisen ymmärtäminen on varmistettu.
 • Vanhempia tuetaan lapsen ensisijaisena kasvattajana.
 • Älä -puheen sijaan puhe on keinoja ja apua tarjoavaa.
 • Perheen sisäiset kommunikaatiotavat on huomioitu (esim. kaksikielisyys).
 • Mitä muuta?

Minimin toteutuessa:

 • Vanhemmilla on tietoa ja ymmärrystä lapsen ikäkauteen liittyvästä ”normaalista”.
 • Vanhemmilla on tietoa ja ymmärrystä parisuhteeseen/ihmissuhteisiin liittyvästä ”normaalista” (esim. ristiriidat ja niiden ratkominen).
 • Vanhemmat osaavat keskustella paitsi keskenään myös lapsen kanssa.
 • Lapsen mieli ja mielipide on huomioitu palveluissa sekä perheiden arjessa.
 • Lapsi/nuori on mukana arjen toiminnassa omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti.
 • Ammattilaiset ja perheiden kanssa toimivat näyttävät toiminnallaan esimerkkiä toimivasta vuorovaikutuksesta.
 • Positiivisuuden lisääntyminen on nähtävissä ja osoitettavissa.
 • Mitä muuta?

5. Kommentteja ja kehittämisideoita:

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.