3. Vanhemmuus ja parisuhde puheeksi

Miten voit/jaksat? Miten perheesi voi? Miten lapset voivat? Miten parisuhteenne voi?

Keitä perheeseesi kuuluu? Keneltä saat apua sitä tarvitessasi?

Miten kotona keskustelette yhteisistä asioista? Miten vuorovaikutus lasten kanssa toimii?

Esitän kysymyksiä myös lapselle ja nuorelle. Ohjaan vanhemman tarvittavan tuen äärelle.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018 todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.

Edellytyksenä:

 • työntekijän/toimijan rohkeus ja kirjattu ”vaatimus” avata keskustelu, ottaa puheeksi.
 • riittävä työn-/toiminnanohjaus,
 • (työ)yhteisön tuki,
 • työtehtävään/kumppanuussopimukseen määritetty ja sellaisena seurattava tehtävä,
 • palvelujen/toimintojen verkoston läpinäkyvyys, jonka kautta toimijalle välittyy tieto siitä minne voi  vaikeissa tilanteissa olla yhteydessä,
 • palvelujen/toimintojen verkoston läpinäkyvyys > mistä vanhemmat/perhe saavat tuen.
 • Parisuhteen tuen Top Ten –korttien kaltaiset työkalut ja -menetelmät ovat hyötykäytössä. Toimijat tuntevat nämä menetelmät.
 • vanhempien tasa-arvioinen kohtelu ja huomioiminen.
 • laaja perhekäsitys, monimuotoisuuden ymmärtäminen.
 • kulttuurisensitiivinen osaaminen.
 • molempien vanhempien huomioimisen mahdollisuudet ovat olemassa.
 • seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden huomioiminen sekä näiden vaikutukset yksilöiden lisäksi perheisiin.
 • työntekijällä on hyvä konsultaatioverkosto.
 • Mitä muuta?

Minimin toteutuessa:

 • perheen vanhemmat tavoitetaan peruspalveluissa viimeistään lapsen synnyttyä - molemmat vanhemmat/tärkeät aikuiset on tavoitettu ja heiltä on kysytty miten voit.
 • lapsen ajatukset ovat tulleet huomioiduksi peruspalveluissa.
 • tarpeita sanoitetaan ja vanhemman toiveisiin vastataan asioita perustellen, ohjaavalla otteella, ei puolesta tietäen.
 • peruspalveluiden työntekijöillä on tiedossa palvelut/toiminnot, joiden äärelle perheet/vanhemmat voidaan ohjata eli palveluohjaus toimii.
 • kumppanuussopimuksissa (järjestöt, seurakunnat, yritykset) on kerrottu miten toimitaan, jos huoli perheestä herää, kuka on yhteyshenkilö ja millaisissa asioissa häneen tulee viimeistään olla yhteydessä.
 • Palvelun/toiminnon osalta mietitty linkittymistä mm. Lapset puheeksi –toimintamalliin sekä muihin maakunnassa laajasti käyttöön otettuihin menetelmiin.
 • Mitä muuta?

3. Kommentteja ja kehittämisideoita:

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.