2. Itsetunnon ja toimijuuden vahvistaminen

Positiivinen vahvistaminen on toimintani lähtökohta. Huomioin toiminnassani molemmat vanhemmat. Perhekäsitykseni on laaja ja se kattaa myös vanhemman luontaisen tukiverkoston.
Toimintani tavoitteena on vanhemman oman toimijuuden edistäminen.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018 todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.

Edellytyksenä:

 • positiivinen ja hyvää vahvistava (ohjaava) työskentelyote.
 • vanhemmuuden moninaisuuden ymmärtäminen ja laaja perhekäsitys, mm. sosiaalinen vanhemmuus, uusperheellisyys, erilaiset kulttuuritaustat, eron jälkeinen yhteistyövanhemmuus, isovanhemmuus jne.
 • ymmärrys monimuotoisesta vanhemmuudesta.
 • parisuhteen tuki nähdään keskeisenä osana vanhemman tukea, parisuhteen puuttuessa tuella tarkoitetaan luontaisia lähisuhteita - ne huomioidaan palveluissa/toiminnoissa.
 • kulttuurisensitiivinen osaaminen.
 • perheille on tarjolla apua ennaltaehkäisevästi, ennen vanhemman toimijuuden heikentymistä.
 • Mitä muuta?

Minimin toteutuessa:

 • Lapsen käyttäytymisessä havaitaan positiivisia muutoksia – vanhemmatkin huomaavat tämän.
 • Perheen koetut voimavarat vahvistuvat ja tuen tarve vähenee.
 • Vanhemman voimavarat lisääntyvät.
 • Vanhemman ja perheen kokema hyvinvointi lisääntyy.
 • Kokemus asioiden menosta parempaan suuntaan vahvistuu sekä vanhemmalla, perheellä, työntekijällä että muulla perheen kanssa keskeisesti toimivalla henkilöllä (esim. tukihenkilö, perhekummi).
 • Perhe tuntee tulevansa nähdyksi kokonaisuutena, molemmat vanhemmat/tärkeät aikuiset ovat tarvittaessa mukana.
 • Mitä muuta?

2. Kommentteja ja kehittämisideoita: 

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.