1. Kohtaa kiireettömästi

Kuulen, kuuntelen, arvostan - näen tarpeet ja toiveet, kunnioitan niitä. Vanhempi kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuksi.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018  todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.


Edellytyksenä:

 • Riittävä osaaminen ja osaamisen jakaminen.
 • Mahdollisuus kouluttautua sekä käyttää opittua.
 • Työntekijöiden säännöllinen työnohjaus (yhteys rohkeuteen ottaa puheeksi).
 • Läsnäolon, kuuntelemisen ja dialogin taito (ei-tietäminen).
 • Aikaa tehdä asiakastyö riittävän hyvin.
 • Aikaa ja lupa olla empaattinen.
 • Kohtaamisen mahdollistava paikka/sopiva ympäristö.
 • Palvelurakenteessa on huomioitu työparityöskentelyn mahdollisuus.
 • Työntekijöiden/kohtaajien (esim. vapaaehtoinen) määrä suhteessa tarpeeseen on riittävä.
 • Mikäli kohtaamisessa hyödynnetään tulkkauspalvelua, on käytettävissä suurempi aikaresurssi (vähintään 1,5 kertainen aika).
 • Erityisesti maahanmuuttajaperheiden kohdalla keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen varmistamiseen on käytettävissä tavallista enemmän aikaa.
 • Mitä muuta?

Kiireettömän kohtaamisen toteutuessa:

 • asiakas (lapsi/nuori/vanhempi) ja työntekijä kokevat kohtaamisen miellyttäväksi ja turvalliseksi.
 • asiakas (lapsi/nuori/vanhempi) kokee tulleensa kuulluksi.
 • asiakas (lapsi/nuori/vanhempi) kokee tulleensa autetuksi ja ymmärretyksi (vrt. vain kuulluksi).
 • asiakas (lapsi/nuori/vanhempi) tulee mielellään uudelleen ja suosittelisi palvelua/toimintoa myös ystävilleen.
 • jonotusajat lyhenevät.
 • työhyvinvointi lisääntyy.
 • Mitä muuta?

1. Kommentteja ja kehittämisideoita:

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.