Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on osa MLL:n kansalaistoimintaa. Se on suunnitelmallista, organisoitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään ongelmia.  

MLL:n Hämeen piiri kouluttaa tukihenkilöitä sekä lapsille ja nuorille että Perhekummeja lapsiperheille. Tukihenkilö on haastateltu ja tehtävään koulutettu vapaaehtoinen, joka saa tukea ja ammatillista ohjausta vapaaehtoisena toimimiseen .


Tukihenkilö lapselle tai nuorelle

Tukihenkilön voi saada aikuisen huolenpitoa ja läsnäoloa tarvitseva lapsi tai nuori, kun perheessä on vanhemmuutta syystä tai toisesta liian vähän tai kun perhe-elämä on kriisissä. Lapsella itsellään voi myös olla vaikeuksia esimerkiksi koulussa, sosiaalisissa suhteissa tai hän tarvitsee ohjausta harrastusten pariin.

Perhekummitoiminta

Perhekummitoiminta on ennaltaehkäisevää ja vapaaehtoisten toteuttamaan toimintaa, jossa tarkoituksena on tukea ensisijaisesti perheen vanhempia. 

Perhekummitoiminta on suunnattu:

  • perheille, joilla ei ole luonnollista tukiverkostoa, kuten omia sukulaisia tai ystäviä samalla paikkakunnalla
  • vanhemmille, jotka kaipaavat vahvistusta vanhemmuuteen, esim. esikoislapsen saaneet tai nuoret vanhemmat
  • vanhemmille, jotka kokevat itsensa yksinäisiksi tai väsyneiksi
  • perheille, joiden arki tuo mukanaan haasteita vanhemmuuteen tai parisuhteeseen, esim. toisen vanhemman matkatyö