MLL:n Hämeen piirin lastenhoitotoiminta

Lastenhoitoapu on ennalta­ehkäisevää apua ja varhaista tukea lapsiperheille, joka tukee vanhempien jaksamista ja arjen hallintaa. MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen esimerkiksi kun vakituinen hoitaja sairastuu, vanhemmat ovat työmatkalla, vanhemmat haluavat hetken hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa yhdessä.

MLL hoitajan palkka on 9 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 18 e/tunti).  Perhe voi saada hoitajan kotiinsa kaikkina vuorokauden aikoina. Perhe tilaa hoitajan MLL:n Lastenhoitotoiminnan välityksestä soittamalla arkisin klo 8-12 hoitajavälityksen puhelinnumeroon 044 0303301 tai rekisteröitymällä asiakkaaksi välitysohjelman kautta https://lastenhoito.mll.fi/ . Välityspisteen ollessa kiinni perhe voi itse etsi hoitajaa välitysohjelman kautta.

Lastenhoitotoimintaa toteutetaan MLL:n valtakunnallisen mallin mukaisesti ja laatuvaatimuksia noudattaen. Lastenhoitotoiminta käsit­tää lastenhoitokurssien järjestämisen, hoitajien rekrytoinnin, perehdyttämisen ja säännöllisen ohjauksen ja jatkokoulutukset.

Välitämme hoitajia niihin kuntiin, jotka myöntävät avustusta MLL:n lastenhoitajatoimintaan.

Lisätietoja: sanna.kaukonen@mll.fi