Tutustu myös:

 

Lastenhoitoapua

Lastenhoitotoiminta

MLL:n hoitajat haastatellaan, he saavat peruskoulutuksen, täydennyskoulutusta ja säännöllisen ohjauksen. Tilapäistä lastenhoitoapua perheille esimerkiksi kun lapsi, vanhempi tai hoitaja sairastuu, vanhempi opiskelee, harrastaa, käy asioilla tai haluaa hetken hengähtää. Lapsiperhe voi tilata hoitajan kotiinsa omien tarpeidensa mukaan kunnissa, jotka avustavat toimintaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä lastenhoitotarpeissa. Lastenhoitotoiminta käsittää lastenhoitokurssien järjestämisen, hoitajien rekrytoinnin, perehdyttämisen ja ohjauksen sekä lastenhoitoavun välittämisen perheille, ja se toteutetaan kuntien avustuksen turvin.

Lastenhoitoavun toimintamallissa hoitajan työnantaja on perhe. Perhe huolehtii kaikista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Lastenhoitotoiminnan välitys tiedottaa ja ohjaa perheitä työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Hoitajan palkkiosta ja sivukuluista on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys. Hoitotilaukset voi tehdä puhelimitse arkisin klo 8 - 12 ja netin kautta mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Tilapäinen lastenhoitotoiminta on myös nuorisokasvatustyötä. MLL:n lastenhoitokurssien osallistujista noin puolet on alle 20 -vuotiaita, jotka oppivat kursseilla hyödyllisiä tietoja ja taitoja myös omaa elämäänsä ja mahdollista tulevaa vanhemmuuttaan varten. Lastenhoitoavussa työskentelemällä he saavat hyödyllistä työkokemusta, valmiuksia omaan tulevaan vanhemmuuteensa sekä tilaisuuden ansaita omaa rahaa.