Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) työpaja antaa perustiedot lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista kunnan, kuntayhtymän tai maakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. Arvioimalla päätösten lapsivaikutuksia ennakkoon voidaan tehdä kestävämpiä päätöksiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kannalta. 

Työpajoja järjestetään sekä kumppanuussopimusperustaisesti että erillistä korvausta vastaan. Työpajassa läpikäydään Lapsivaikutusten arvioinnin perusteet – miksi arviointi tulee ja kannattaa tehdä ja miten se tehdään. Lisäksi esitellään vaikutusten arvioinnista prosessikuvaus ja keskustellaan lasten ja nuorten osallisuudesta ja kuulemisesta lapsivaikutusten arvioinnissa.Lisätietoja
Miia Mustalahti miia.mustalahti(at)mll.fi p. 050 436 3230