Pro gradu vanhemmuuden tuen toteutumisesta MLL:n perhekahviloissa

14.6.2019

Elina Kulju esittelemässä pro gradua puheenjohtajien kesäpäivässä 8.6.2019.
Elina Kulju esittelemässä pro gradua puheenjohtajien kesäpäivässä 8.6.2019.

Pro Gradu: MLL:n Hämeen piirin alueen perhekahviloissa toteutuu vanhemmuuden tuki

 

Elina Kuljun sosiaalityön pro gradu -tutkielmassa läpikäydään vanhemmuuden tuen toteutumista MLL:n perhekahviloissa Huomaa hyvä vanhemmuudessa -työhuoneentaulun kahden kohdan kautta: 1) Kiireetön kohtaaminen ja 2) Huomaa hyvä vanhemmassa, itsetunnon ja oman toimijuuden vahvistaminen. 

Tutkielman aineisto on kerätty MLL:n Hämeen piirin alueen paikallisyhdistysten hallituksen jäseniltä. Aineisto koostuu 32:sta yksilövastauksesta sekä neljästä ryhmäkeskustelun yhteenvedosta. 

Elina Kulju toteaa pro gradussaan, että vanhemmuuden tuen nähtiin toteutuvan perhekahviloissa jo monelta osin minimeissä esiintyvillä tavoilla. Minimien 1 ja 2 tunnistetuin ja käytetyin tämän hetkinen vanhemmuuden tukemisen tapa perhekahviloissa oli vertaistuen avulla tapahtuva vanhemmuuden tukeminen. Tärkeä huomio oli se, että yhdistyksissä koettiin erittäin tärkeäksi jatkaa keskustelua sekä saada lisää tietoa vanhemmuuden tukemisesta sekä vanhemmuuden tuen minimeistä. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisääminen sekä kouluttaminen nähtiin myös tärkeäksi kehittämiskohteeksi.

Koko gradu löytyy täältä.


Yhdistyksissä on tuotettu ansiokasta toimintaa perheiden tueksi jo pitkään. Tästä on hyvä jatkaa vahvistuvaa yhteistyötä kuntien perhekeskustoimintamallien kanssa, osana kohtaamispaikkakehittämistä.