Piirihallituksen jäsenten valinta

MLL:n Hämeen piirin kevätkokous on asettanut 25.4.2019 vaalivaliokunnan valmistelemaan piirihallituksen vuosina 2020 - 2022 päätettäväksi tulevia piirihallituksen jäsenten valintoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin kevätkokous on asettanut kokouksessaan 25.4.2019 vaalivaliokunnan valmistelemaan piirihallituksen vuosina 2020 - 2022 päätettäväksi tulevia piirihallituksen jäsenten valintoja. Vaalivaliokunnan jäseniksi valittiin Seija Ahola, Kaija Kess ja Mirja Hanhikangas. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Viertonen.

MLL:n Hämeen piirin sääntöjen 15 §:n mukaan piirin syyskokouksessa valitaan piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (piirihallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes) seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi.

Hämeen piirin vaalivaliokunta pyytää paikallisyhdistyksiltä ehdotuksia piirihallituksen syyskokouksessa la 16.11.2019 tehtäviä valintoja varten. Kokouksessa valitaan:

  • piirihallituksen kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2020.-31.12.2022

Vaalivaliokunta pyytää, että ehdotukset perustellaan ja niihin liitetään ehdokkaan esittely. Ehdotuksen tekijä pyytää ehdottamaltaan henkilöltä suostumuksen ehdokkuuteen. Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse piiritoimistoon viimeistään 7.10.2019 osoitteeseen marita.viertonen@mll.fi