Kylämummi- ja -vaaritoiminnan käynnistäminen

1. Paikallisyhdistyksen hallitus päättää kylämummi- ja -vaaritoiminnan aloittamisesta ja nimeää yhdistyksestä toiminnalle vastuuhenkilön.

2. Kylämummien ja -vaarien sekä yhteistyökumppaneiden rekrytoinnissa kannattaa olla yhteydessä esim. paikallisiin eläkeläisjärjestöihin sekä hyödyntää paikallisyhdistyksen jäsenten henkilökohtaisia verkostoja.

Muita tapoja tavoittaa toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä ovat

  • kylämummi ja -vaaritoiminnasta kertova yleisötilaisuus
  • artikkeli paikallisessa lehdessä, vapaaehtoisten hakuilmoitukset järjestöpalstalla
  • yhteistyö paikallisten yhdistysten, seurakunnan ja seurojen kanssa
  • jäsenkirje
  • toiminnan esittely paikallisissa tapahtumissa

Yhteistyökumppaneiden eli toimintapaikkojen rekrytointi tapahtuu useimmiten kylämummien ja -vaarien toiveiden mukaan. Yhteistyökumppanina voi olla esim. MLL:n perhekahvila, päiväkoti, esikoulu, koulu, iltapäiväkerho, seurakunnan kerho, kirjasto tai kunnan nuorisotalo.

3. Kylämummien ja -vaarien perehdytykseen sisältyy alkukeskustelu yhdistyksen vastuuhenkilön kanssa sekä tutustuminen yhteistyökumppaneihin ja toimintapaikkaan. Ohjeita perehdytykseen saat Hämeen piiristä sekä oppaasta toiminnan käynnistämiseen.

Myös yhteistyökumppanit on tärkeää perehdyttää toimintaan sekä MLL:n arvoihin ja periaatteisiin, joiden pohjalle toiminta rakentuu.

4. Tutustumiskäynnillä sovitaan siitä, miten ja milloin toiminta käynnistyy. On tärkeää lähteä liikkeelle kylämummin tai -vaarin ehdoilla niin, että hän voi tutustua vähitellen toimintaan.

5. Muista vapaaehtoisen vakuuttaminen. Lue lisää yhdistysnetistä: yhdistysnetti

6. Toiminnan käynnistyttyä yhdistyksen vastuuhenkilö huolehtii kylämummi- ja -vaaritoimintaan osallistuvien tahojen ohjauksesta ja tuesta. Hän järjestää mummeille ja vaareille mahdollisuuden vertaistapaamisiin sekä käy vähintään kerran vuodessa henkilökohtaiset palautekeskustelut toimintaan osallistuvien kanssa.

Vastuuhenkilöön voi tarvittaessa olla yhteydessä, jos toiminnassa tarvitaan lisäohjausta tai tukea. Vastuuhenkilön kiinnostus ja kiitos antavat kylämummeille ja -vaareille voimaa jaksaa tehtävässään.

7. MLL:n paikallisyhdistyksen ja piirin yhteistyö on tärkeää. Hämeen piiriin voi olla yhteydessä kaikissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Ehdotuksia ja toiveita näiden tapaamisten sisällöiksi voi lähettää osoitteella liisa.lindstrom@mll.fi

Piirit tukevat paikallisyhdistyksiä kylämummi- ja -vaaritoiminnan suunnittelussa, markkinoinnissa ja käynnistämisessä. Ota yhteyttä MLL:n Hämeen piiriin!

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö
Tia Valden
p. 040 722 1641
tia.valden(at)mll.fi

ja 

Miia Mustalahti
Koordinaattori Kanta-Häme ja Päjät Häme
Järjestötyö, lapsi- ja perhetoiminta
Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1, 13100 Hämeenlinna
p. 050 436 3230
miia.mustalahti(at)mll.fi