Verkostokoordinaattorin sijainen on valittu

28.2.2018

MLL Hämeen piiri on mukana toteuttamassa Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -hanketta. Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen järjestöyhteistyön lisääminen ja järjestöjen viestinnän kehittäminen. 

Verkostokoordinaattori Emma Sydänojan äitiysloman sijaiseksi on valittu KM Laura Räisänen. Laura aloittaa 12.3.2018. Lauran työpiste sijsitsee MLL:n Hämeen piirissä. Lämmin kiitos kaikille 56:lle tehtävää hakeneille!


Hanke on alkanut 1.9.2017 STEA:n myöntämän Suomi 100 -juhlavuoden projektirahan myötä. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti, mutta sen tulosten toivotaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen.


Hankkeessa painotetaan yhteistyön kehittämistä järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä. Lisäksi kiinnitetään huomiota järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.


Samalla vahvistetaan järjestöjen äänen ja asiantuntemuksen kuulumista sote- ja maakuntauudistuksessa.


Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan järjestöt sekä niiden työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja asiakkaat. Hanke on avoin kaikille alueella toimiville järjestöille.


Hanke toteutetaan järjestöjen välisenä yhteistyönä. Hankkeen työntekijät on palkattu MLL Hämeen piiriin, Artteli-kumppanuusyhdistykseen ja Silta-Valmennusyhdistykseen. Artteli-kumppanuusyhdistys vastaa hankkeen hallinnoinnista.

» Tilaa Pirkanmaan Järjestö 2.0 -uutiskirje tästä linkistä
» Liity mukaan Pirkanmaan järjestöt - mukana muutoksessa -Facebook-ryhmään

 

Hankkeen työntekijät:
Verkostokoordinaattori Emma Sydänoja (MLL Hämeen piiri), 044 514 9856, emma.sydanoja@mll.fi 12.3.2018 alkaen Laura Räisänen (MLL:n Hämeen piiri) p. 044 514 9856, laura.raisanen@mll.fi
Projektipäällikkö Tomi Kuhanen (Artteli-kumppanuusyhdistys), 050 5010 727, tomi.kuhanen@artteli-ry.fi 
Verkostotiedottaja Katja Wallenius (Silta-Valmennusyhdistys), 050 436 9901, katja.wallenius@siltavalmennus.fi