Vertaisryhmät

 

Paikallisyhdistykset järjestävät monenmoista vertaisryhmätoimintaa ja tarjoavat tukea vanhemmuuteen. Parhaiten saat tietoa oman alueesi toiminnasta ottamalla yhteyttä paikallisyhdistykseen.

Hämeen piirin Paikallisyhdistyksien listaus 

 

Vertaistukiryhmät tarjoavat yhdessä oppimista sekä kokemusten ja hiljaisen tiedon jakamista

Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat ja toimivat yhdessä. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia.

Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen, ja jakamiseen. MLL:n vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana on vanhemmuuden voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

 

Katso paikkakuntasi vertaisryhmät asuinalueesi paikallisyhdistyksen sivuilta ja tule mukaan toimintaan!