Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on osa MLL:n kansalaistoimintaa. Se on suunnitelmallista, organisoitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään ongelmia.  

MLL:n Hämeen piiri kouluttaa tukihenkilöitä sekä lapsille ja nuorille. Tukihenkilö on haastateltu ja tehtävään koulutettu vapaaehtoinen, joka saa tukea ja ammatillista ohjausta vapaaehtoisena toimimiseen.
 

Tukihenkilön voi saada aikuisen huolenpitoa ja läsnäoloa tarvitseva lapsi tai nuori, kun perheessä on vanhemmuutta syystä tai toisesta liian vähän tai kun perhe-elämä on kriisissä. Lapsella itsellään voi myös olla vaikeuksia esimerkiksi koulussa, sosiaalisissa suhteissa tai hän tarvitsee ohjausta harrastusten pariin.

 

Tukihenkilö on rinnallakulkija

Lasten ja nuorten tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tavallisen ihmisen taidoin tukevat lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja selviytymistä.

Tukihenkilö tapaa esimerkiksi kerran viikossa parin tunnin ajan lasta/nuorta. He voivat tehdä yhdessä ihan tavallisia asioita, kunhan toiminta ja yhdessäolo vain luovat lapselle ja nuorelle turvallisen olon.

Tukihenkilöllä pitää olla halua ja aikaa tutustua lapseen, kuunnella ja odottaa, sillä lapsen ja nuoren luottamus uuteen ihmiseen rakentuu hitaasti. Vähitellen tukihenkilöstä tulee roolimalli aikuisesta, joka ei petä lapsen ja nuoren luottamusta. Silloin tukihenkilö pääsee opastamaan lasta ja nuorta elämässä eteenpäin.

 

Tuen saa sosiaalitoimen kautta

Kun kunnan sosiaalityöntekijä kohtaa tukihenkilön apua tarvitsevan lapsen tai nuoren, hän ottaa yhteyttä MLL:n Hämeen piirin tukihenkilötoiminnan ohjaajaan. He keskusteleva lapsen tilanteesta ja etsivät hänelle sopivan tukihenkilön.

Tukihenkilötoiminnan ohjaaja, sosiaalitoimen edustaja, lapsi ja hänen vanhempansa tekevät yhdessä tukihenkilön kanssa tukisuhdesopimuksen, jossa sovitaan muun muassa tukisuhteen tavoitteista ja siitä, kuinka usein lapsi ja tukihenkilö tapaavat toisiaan. Tukisuhde solmitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Tukisuhdetta tarkastellaan 3–6 kuukauden välein, millä varmistetaan, että tukisuhde on kaikkien osapuolten kannalta toimiva ja vastaa sille asettuja tavoitteita. MLL:n Hämeen piirin työntekijät ja tukihenkilöt sitoutuvat noudattamaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta.


Missä tukihenkilötoimintaa on?

Koulutettuja lasten ja nuorten tukihenkilöitä toimii tällä hetkellä Nokian, Kangasalan ja Lempäälän alueilla. Tukihenkilö voi asua myös eri paikkakunnalla. Toimintaa pyritään laajentamaan toiminnasta kiinnostuneisiin kuntiin.

 

Lisätietoja:
Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan koordinaattori

Päivi Naukkarinen
040 501 2464
paivi.naukkarinen(at)mll.fi