Arjen apua: Perhekummitoiminta vanhemmuuden tukena

 

STEA:n rahoittaman hankkeen (2016-2019) tavoitteena Tampereella, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on:

  • Tukea vanhemmuutta ja lapsiperheen arkea
  • Vahvistaa lapsiperheen hyvinvointia ja voimavaroja
  • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen omaan asuinympäristöön

Näillä toimilla pyritään ehkäisemään ongelmien syntymistä tai kasautumista, tukea lapsiperheen elämänhallintaa ja antaa voimia arkeen. Hankkkeen tarkoituksena on myös tarjota mielekästä vapaaehtoistoimintaa. Hankkeessa tiivistetään ja vahvistetaan yhteistyötä alueilla.

Toiminnan kohderyhmät:

  • toiminta on suunnattu odottaville ja neuvola- alakouluikäisten lasten perheille
  • tuettavat perheet voivat tulla toimintaan joko itse hakeutumalla tai kunnan työntekijän ohjaamina

Tuettava perhe voi olla esimerkiksi:

  • perhe, jolla ei ole luonnollista tukiverkostoa
  • perhe, joka kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen, esim. esikoislapsen saanut perhe tai nuoret vanhemmat
  • paikkakunnalle muualta muuttanut perhe, esim. maahanmuuttajaperhe
  • perhe, jonka vanhemmat kokevat itsensä väsyneiksi tai yksinäisiksi
  • perhe, jonka arki tuo mukanaan haasteita vanhemmuuteen

Toimintaan rekrytoidaan eri-ikäisiä ja luotettavia aikuisia, jotka haluavat auttaa ja tukea perheitä arjessa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan keinoin kulkien perheen rinnalla kappaleen matkaa.