Perhe työnantajana

Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa  kaikista työnantajavelvoitteista. Lasten hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Alla on lisätietoa työnantajavelvoitteista. MLL:n hoitajavälityksen työntekijät ja Hämeen piirin koordinaattori neuvovat asiakasperheitä tarvittaessa työnantajavelvoitteista.

 

Palkanmaksu 

 

Hoitajalle maksettava palkka on 9 € / tunti. Maksettava palkka on perheille kotitalousvähennyskelpoista. Minimivelvoitus on kaksi tuntia. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella tilatulta ajalta.Perhe maksaa hoitajalle palkan käteisellä hoitotapahtuman jälkeen ja antaa palkkatositteen hoitajalle. Palkkatositteen perhe voi tulostaa valmiiksi täytettynä välitysjärjestelmästä omilta asiakassivuiltaan (tilaajan tilausnäkymästä kyseisen tilauksen kohdalla). Malli palkkatositteesta.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna eli 18 €/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Palkkaus ja velvoitteet onnistuu myös helposti verkossa

 

Maksuttoman Palkka.fi:n avulla voit hoitaa palkan laskemisen sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset. Myös kotitalousvähennys on helppo hakea Palkka.fi:n kautta. Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. 

Voit myös käyttää Palkkaus.fi-palvelua työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Velvollisuudet ja maksut hoituvat palvelulla helposti ja nopeasti, eikä niitä tarvitse itse opetella. Palvelun käyttäminen maksaa 1% bruttopalkasta, vähintään  5e mutta korkeintaan 10€. Palkkaus.fi löytyy osoitteesta: http://www.palkkaus.fi

Vuoden 2019 taulukot ja tarkemmat työnantajaohjeistukset voit lukea  MLL:n keskusjärjestön sivuilta: Perhe työnantajana 

Alla on lisätietoa työnantajavelvoitteista. Ohjeistusta työnantajana toimimiseen on mahdollista kysyä myös hoitajavälityksestä arkisin klo 8-12

Tosite palkanmaksusta

Perhe antaa maksamistaan palkoista lasten hoitajalle palkkatositteen. Tilauskohtaisen palkkatositteen voi tulostaa MLL:n varausjärjestelmästä tilauksen kohdalta tai tehdä vapaamuotoinen tosite, joka sis. vastaavat tiedot.

Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä.  Lisätietoja osoitteessa https://www.vero.fi/tulorekisteri/yksityishenkil%C3%B6t/  

LUE LISÄÄ Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kotitalous työn teettäjänä

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64 -vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50% (v.2019 kts. erillinen taulukko tämän sivun lopussa). Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1300e/vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,5%) että  palkansaajan (1,5%) työttömyysvakuutusmaksut. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta www.tvr.fi tai asiakaspalvelusta p. 0757570500.

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL –eläkevakuutusmaksu koskee 17-67 vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 59,36 €/kk.
Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, mikä on 17-52-vuotiailla ja 63-67-vuotiailla 6,75 % ja 53–62-vuotiailla 8,25%
Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö mitä haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,20% palkasta.

Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lasten hoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1200e/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.