Hoitajat

MLL:n hoitajat ovat käyneet Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämän lastenhoitokurssin tai he ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia tai alan opiskelijoita (joilla on kokemusta lasten hoitamisesta). Kaikki hoitajaksi hakevat haastatellaan ensin. MLL:n hoitajat perehdytetään toimintaan ja he ottavat ammattivastuuvakuutuksen. Kaikilta 19.5.2014 jälkeen mukaan tulleilta MLL Hämeen piirin hoitajilta on tarkistettu rikosrekisteriote. Hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa. MLL:n lastenhoitotoiminta huolehtii myös hoitajien jatkokoulutuksesta ja ohjauksesta. 

Perhe voi tilata jokaisella kerralla eri hoitajan tai toivoa tuttua hoitajaa.  On tärkeää, että vanhemmat varaavat aikaa keskusteluun hoitajan kanssa hoitosuhteen alkaessa. Usein käy niin, että kun MLL:n on välittänyt perheeseen hoitajan ensimmäisen kerran,  perhe ja hoitaja sopivat jatkossa lastenhoitokeikoista keskenään.

Oletko kiinnostunut hoitajana toimimisesta? Tule lastenhoitokurssille! Katso lastenhoitokurssit täältä 

Oletko kiinnostunut hoitajana toimimisesta ja sinulla on jo kasvatus-, sosiaali- tai terveyalan ammattitutukinto tai olet alan opiskelija? Tule hoitajaperehdytykseen! Katso perehdystystilaisuudet täältä.