Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat 8.-9.-luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää kaveritaitoja, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Tukioppilastoiminnalla on Suomessa yli 40 vuoden historia ja perinteet. Vuosittain kouluissa toimii yli 14 000 tukioppilasta ja noin 700 kouluissa työskentelevää tukioppilasohjaajaa. Tukioppilastoiminta on arjessa läsnä olemista ja välittämistä. Tukioppilaat toimivat vertaistukena muille nuorille.

 

Tukioppilaiden koulutus

On tärkeää, että tukioppilaat saavat riittävän koulutuksen. MLL suosittaa koulutuksen pituudeksi 16 tuntia. Peruskoulutuksen tavoitteena on antaa tukioppilaille valmiudet tukioppilaana toimimiseen. Koulutuksessa tukioppilas löytää oman tapansa olla tukioppilas, ryhmäytyy muiden tukioppilaiden kanssa ja vahvistaa sosiaalisia taitojaan.


Pääsääntöisesti peruskoulutuksen järjestää tukioppilasohjaaja. Kouluttajana voi myös toimia MLL:n tukioppilaskouluttaja. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan järjestää valinnaisainekurssina, viikonloppuleirinä tai muulla, kyseiselle koululle ja sen toimintakulttuurille sopivalla tavalla. Peruskoulutuksen lisäksi tukioppilaille voidaan järjestää jatkokoulutuksia. Järjestetyn koulutuksen lisäksi tukioppilaat oppivat toimiessaan tukioppilaina, suunnitellessaan ja arvioidessaan toimintaa.

 

Tukioppilaiden toiminta

Jokainen koulu toteuttaa omannäköistään toimintaa ja toimintamuodot saattavat vaihdella. Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat uusien 7.luokkalaisten kummeina toimiminen, ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä ja tutustumisleikkejä järjestämällä sekä luotettavana keskustelukumppanina toimiminen. Lisäksi tukioppilaat järjestävät erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja tempauksia.