Työhuoneentaulu käytössä

Työhuoneentaulun ensisijainen tavoite on tehdä vanhemmuuden tuki näkyväksi eri palveluissa ja toiminnoissa. Vanhemmuuden tukea on jo tarjolla monipuolisesti, tuki koetaan kaikkialla tärkeäksi mutta ymmärrys tuen sisällöistä ei ole jaettu, eivätkä hyvät käytännöt tavoita perheitä vielä riittävästi. 

Minimien tavoitteena ei ole yhtenäistää palveluja ja toimintoja vaan tehdä niistä puhuminen ja yhteiskehittäminen helpommaksi. Näin voidaan mm. vahvistaa jo olemassa olevia ja toimivia käytäntöjä, välttää turhaa päällekkäisyyttä ja vaikkapa tavoittaa uusia kohderyhmiä.

Työhuoneentaulun tarkoitus on auttaa vanhemmuuden tuen toimijoita jäsentämään tekemäänsä hyvää työtä, keskittymään toimivien ydinkohtien vahvistamiseen ja kehittämään uusia sisältöjä. On myös toivottavaa, että yhdessä tekemisen kautta ohjaus palveluihin ja toimintoihin helpottuu - kaikkea ei tarvitse tehdä tai keksiä itse.


Työhuoneentaulu käyttöön helposti

Alla olevassa on kuvattu esimerkinomaisesti se, miten minimejä voisi soveltaa. Tässä kohteena on kohtaamispaikka. Kunkin seitsemästä minimistä löydät sivun vasempaan valikkoon avautuvien otsikoiden kautta.

Kuvan vasemmassa laidassa on lueteltu minimit.


  • Keskeinen edellytys on tärkein tunnistettu tekijä, joka mahdollistaa minimin toteutumisen. Keskeisiä edellytyksiä voi olla useita mutta tässä on tarkoitus tunnistaa se merkittävin.
  • Näin me sen teemme -kohta tekee näkyväksi konkreettisen toiminnan. Konkreettisia toimia voi olla useita mutta 1-3 keskeistä on hyvä lähtökohta.
  • Kun toimenpiteenä on esimerkiksi "Tervehditään kaikki tulijat!", voidaan sen toteutumista myös seurata ja arvioida vaikkapa kävijöiden kokemuksina. Tätä kautta toimintaa voidaan tarvittaessa myös muuttaa/kehittää.

Työhuoneentaulua voi soveltaa yksittäisen työntekijän/toimijan työssä mutta parhaimmillaan minimit tarjoavat keskustelu- ja kehittämispohjan lasten, nuorten ja perheiden palveluja/toimintoja tarjoaville yhteisöille.