Menevät perheet - tukea vanhemmuuteen

Menevät perheet - tukea vanhemmuuteen -projekti alkoi v. 1999 ja päättyi v. 2001.

  • toteutusalueena Hämeen piiri, pilottialueet Hausjärvi, Hämeenlinna ja Kalvola
  • projektin tarkoituksena oli rauhoittaa kiireisen perheen elämää ennen lasten murrosikää. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi kiireisten perheiden kysymykset, tukea vanhemmuutta ja kehittää menetelmiä vanhempien tueksi.
  • kohderyhmänä olivat kiireiset perheet, joilla työn, harrastukset ja/tai luottamustehtävät vievät valtaosan perheen yhteisestä ajasta. Perheissä oli 8-12-vuotiaita lapsia.
  • media on käsitellyt runsaasti kiireisten perheiden problematiikkaa viime vuosien aikana ja Menevät perheet -projekti sai osan huomiosta. Tiedotus ulottui koko Suomen alueelle eri tiedotusvälineiden kautta. Lisäksi toiminta oli esillä mm. piirin ja keskusjärjestön nettisivuilla.
  • vuoden 2001 aikana toteutettiin luentotilaisuuksia, parisuhdepäiviä ja toimintaa esiteltiin erilaisissa tapahtumissa ja messuilla.
  • projektin lopputuotoksena kehitettiin levitettäväksi Kiireetön perheleiri- ja Perhepalaveri -mallit.